Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 17.01

Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.01 r170105. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem. Zmiany w aktualizacji są odpowiedzią na potrzeby użytkowników programu DGCS System.

Poniżej szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • Dodano możliwość masowej aktualizacji baz danych w opcji Narzędzia → Aktualizacja wszystkich baz. Opcja dostępna jest w oknie “Konfiguracja baz danych”;
 • Udoskonalono generowanie plików JPK. W poprzedniej wersji nie przenosiło imienia do nazwy podmiotu gospodarczego, jeśli osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą.

Magazyn:

 • Wyeliminowano przycisk Zamknij z okna “Definicja towarów”;
 • Przywrócono możliwość edycji asortymentu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dany towar w panelu “Asortyment”;
 • W Konfiguracja → Rejestracja programu ustawiono domyślnie kursor w polu Numer;
 • Udoskonalono przenoszenie danych kontrahenta z dokumentu PZ wystawionego w oknie głównym na fakturę zakupu wystawioną w opcji Przyjęcia → Wystaw fakturę zakupu z PZ;
 • Dostosowano rozmiar okna “Słownik kontrahentów”, tak aby okno mieściło się na ekranie;
 • W “Słowniku kontrahentów” w tabelce z pracownikami ukryto dodatkowe kolumny, które były przygotowywane na indywidualne wdrożenie.

Księgowość:

 • Dodano możliwość księgowania automatycznego paragonu VAT marża;
 • Podczas szukania konta analitycznego dodano opcję szukania kontrahenta;
 • Wprowadzono zmiany dotyczące liczenia podatku PIT w związku ze zmianami w przepisach.
  Zmiany wprowadzone w raportach KPiR: Rozliczenie KPiR wg właściciela; Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali; Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali kwartalnie; Rozliczenie podatnika;
 • Udoskonalono funkcję dodawania wpisu. Sytuacja dotyczyła tylko dodawania i kopiowania wpisu w uproszczonych księgowościach;
 • Uzupełniono deklarację VAT-ZD. W poprzedniej wersji wypełniało się tylko 8 pozycji;
 • W raportach “Potwierdzenia sald” dodano sortowanie po dacie i LP;
 • Dodano obsługę nowego wzorca deklaracji i obsługę e-deklaracji PIT-36 (23) wraz z załącznikami PIT/B (14), PIT-D (26), PIT-2K (8), PIT-O (22), PIT-ZG (5), PIT-BR (1), PIT-DS (1) i PIT-Z (6);
 • Dodano obsługę nowego wzorca deklaracji i obsługę e-deklaracji PIT-36L (12) wraz z załącznikami PIT/B (14), PIT-ZG (5), PIT-BR (1), PIT-DS (1) i PIT-Z (6)
 • Dodano nowy wzorzec deklaracji PIT-37 (23) (brak obsługi w e-Deklaracje);
 • Usprawniono wysyłkę deklaracji VAT-27, w której nie był zapisywany numer referencyjny oraz pojawiał się komunikat “Nie udało się odczytać zapisanej deklaracji lub zapisać numeru referencyjnego na zapisanej deklaracji” .

Kadry i Płace:

 • Usprawniono działanie przycisku Edytuj szablon w oknie “Listy Płac” → Umowy cywilnoprawne → Umowa;
 • Uzupełniono formularz dodawania nowej umowy cywilnoprawnej poprzez nadanie domyślnych wartości w polach obowiązkowych;
 • Dodano daty świąt występujące w 2017 roku;
 • Udoskonalono działanie przycisku Zapisz i zamknij w oknie “Edytuj listę płac”;
 • Przywrócono prawidłowe zachowanie nowo otwartego okna “Lista płac / Karty wynagrodzeń” – zaznaczona lista płac odpowiada dacie kontekstowej programu;
 • Uwzględniono prawidłowe podpowiadanie daty urodzenia osób urodzonych po 2000 roku na podstawie numeru PESEL;
 • Wyeliminowano błąd uniemożliwiający prawidłowe zamknięcie okna “Umowy o pracę / Aneksy”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ