Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 17.06

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.06 r170215. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • W Kartotece płatności (Rozrachunki > Zobowiązania) usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki
 • W Kartotece zobowiązań naszych – usunięto przycisk Zamknij, przycisk przeniesiono na górę oraz wprowadzono nazwę okna w górnej, prawej części zakładki;
 • Dodano obsługę podpisu certyfikatem kwalifikowanym e-Deklaracji oraz plików JPK przy pracy przez Winflector;

Magazyn:

 • Przy realizacji Oferty dodano opcję Zamknij oraz oznaczanie jej jako zrealizowanej.

Księgowość:

 • Dodano odświeżanie zakładek Plan kont i Wzorce księgowań w przypadku, gdy taka zakładka planu kont jest otwarta oraz jest aktywna i zmieniany jest rok obrachunkowy;
 • Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE (4) i VAT-UEK (4) wraz z obsługą e-deklaracji i możliwością podpisania danymi autoryzującymi;
 • Udoskonalono import danych z programu FiK Księga Handlowa w przypadku gdy w danych programu DOSowego nie ma określonego przeznaczenia zakupu;
 • Usprawniono obliczenia wyceny bilansowej gdy saldo w walucie jest dodatnie, ale saldo w PLN z tych księgowań jest dodatnie po stronie MA;
 • Poprawiono raport Rozliczenia PIT, w poprzedniej wersji w jednoosobowych firmach w polu „Firma” nie była wykazywana nazwa firmy tylko nazwisko i NIP w polu „Podatnik” było wykazywane imię i nazwisko oraz NIP;
 • Przywrócono możliwość dodawania wpisu bez VAT bez potrzeby wyboru przez użytkownika wzorca;

Kadry i Płace:

 • Umożliwiono przygotowanie e-Deklaracji PIT-11 (23) do wysłania jeżeli nie wypełnione jest pole 11 – PESEL;
 • Zoptymalizowano import danych Płatnika z bazy Access’owej oraz plików xls;
 • Przywrócono możliwość importu danych Płatnika z bazy MSSQL;
 • Usprawniono obliczenie stażu pracy oraz urlopu dla zerowego etatu;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem przypomnień. Od teraz prawidłowo działa dla nienazwanych niepełnosprawności;
 • Wyeliminowano błąd związany z oknem programu Absencje i Dni zasiłkowe.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ