Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 18.07 r180129

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.07 r180129. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono odświeżanie zakładki z danymi kontrahenta;
 • Usprawniono wycofywanie rozliczenia, które zostało wprowadzone przez wyciąg bankowy;
 • Przy generowaniu plików JPK dodano opisy np. JPK FA, JPK VAT itp.;
 • Zablokowano możliwość usuwania ostatniej pozycji dokumentu kasowego.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono zmianę formy płatności z gotówki na przelew podczas edycji faktury VAT;
 • Przywrócono poprzedni sposób wystawiania faktur na podstawie dokumentów WZ;
 • Usprawniono dodawanie rabatu na fakturze wystawianej z dokumentu WZ;
 • Przyśpieszono działanie programu w większych bazach i przy włączonym panelu z zamówieniami;
 • Usprawniono przesyłanie towarów z i do kas fiskalnych ELZAB;
 • Dodano możliwość wyboru dat z kalendarza w “Kartotece zamówień do dostawców” i “Kartotece zamówień od klientów”;
 • Z menu “Rozrachunki → Kartoteka płatności” przywrócono możliwość usuwania płatności;
 • W obsłudze kasy fiskalnej POSNET NEO przywrócono możliwość zaznaczenia pojedynczych towarów i wysłania ich na kasę fiskalną;
 • Zmieniono sortowanie raportu dostępnego w opcji “Raporty → Zestawienie zakupów → Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu”.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sortowanie różnic kursowych z wycen podatkowych kont rozrachunkowych przy metodzie FIFO pod dacie księgowania i dacie kursu waluty;
 • W kartotece e-deklaracji dodano pola z możliwością wprowadzenia zakresu dat;
 • Poprawiono wyświetlanie ikon przycisków w oknie głównym;
 • Usprawniono wyświetlanie numeru płatności w przypadku rozliczenia globalnego według terminu płatności wielu płatności;
 • Zmieniono zaokrąglanie liczb w polu „Zaliczka na podatek” w “Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych”;
 • Dostosowano sposób wysyłania e-Deklaracji PIT-36 (25) i PIT-36L (14) do wytycznych Ministerstwa Finansów;
 • Dodano druk deklaracji NIP-2 (11);
 • Przywrócono możliwość generowania raportów dostępnych w opcji: “Raporty → Różnice kursowe między dziennikiem a VAT → Zakupu / Sprzedaży”;
 • Usprawniono edycję dokumentu KP z płatnością wygenerowaną w module Magazyn a edytowaną w module Księga Handlowa;
 • Dodano możliwość księgowania dokumentów z innych systemów przez plik JPK VAT w wersji 3;
 • Usprawniono wyświetlanie okna dodawania wpisu w Dzienniku przy minimalnej rozdzielczości 1024×768;
 • W raportach kontrolnych dodano raport sprawdzający księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze sprzedaży VAT (przydatne przy szukaniu “grosza” pomiędzy kontami a VAT-em);
 • Usprawniono możliwość edytowania danych nagłówkowych w uproszczonych księgowościach. Przy edycji można edytować wszystkie dane prócz kwoty;
 • Udostępniono wysyłanie pliku JPK VAT w wersji 3, który został zaczytany z zewnętrznego programu;
 • Poprawiono ksiegowanie faktur WDT z JPK FA;
 • Poprawiono eksport raportu “Zestawienie należności i płatności kontrahentów (wg daty płatności)” do Excela.

Moduł Kadry i Płace:

 • Przelew na ZUS: Zmodyfikowano wstawianie tytułu “Przelew” w wydrukach dla odznaczonego parametru drukowania “Tryb wstawiany”;
 • Zaktualizowano składnik „Podstawa zdrowotna właściciela” z wartości 3303,13 do 3554,93 zł oraz określono jego obowiązywanie na datę od 1.01.2018;
 • W niektórych przypadkach usprawniono zamknięcie okna PIT-11 po wykonaniu akcji „sprawdź dane”;
 • Zmieniono odświeżanie danych podczas dodawania wielu nowych umów w oknie Umowy o pracę;
 • Usprawniono import z programu Płace DOS/Windows, od teraz pracownikom nadawany jest prawidłowy kalendarz;
 • Usprawniono opcję aktywnego kontekstu pracownika, dodano opcje wyszukiwania;
 • Zmieniono reagowanie na zmianę aktywnego kontekstu pracownika w oknach „Absencje” oraz „Skierowanie na badania”;
 • Od aktualnej wersji okno umów o pracę nie anuluje już wybranego pracownika w aktywnym kontekście;
 • Dodano pole wyszukiwania pracowników w oknach:
  – Absencje,
  – Urlopy,
  – Umowa o Pracę / Aneksy,
  – Zaświadczenie o zarobkach,
  – Skierowanie na badania;
 • Zmieniono pole wyszukiwania w oknie Świadectwo pracy.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ