Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 18.13 r180313

Nowa wersja programu DGCS System – 18.13 r180313

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.13 r180313. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

Dodano plik patchLogArchive.zip, w którym zapisywana jest informacja z ostatnich 10 prób aktualizacji programu.

Moduły magazynowe:

Usprawniono edycję numeru dokumentu źródłowego i kontrahenta w kartotece faktur zakupowych o edycję rozrachunku;
Dodano drukowanie numeru konta bankowego na wydruk faktury uproszczonej.

Moduły księgowe:

Usprawniono automatyczne księgowanie w przypadku, gdy jeden dokument KW rozliczał wiele faktur;
Zmodyfikowano raporty kontrolne sprawdzające księgowanie na kontach z kwotami w rejestrze VAT w przypadku, gdy na danym zapisie występują pozycje z różnymi stawkami VAT;
Ustawiono zaokrąglanie w górę w przypadku rozliczeń międzyokresowych w walucie;
W e-deklaracji PIT-O (22) dodano przesyłanie danych dla pól 40, 41 i 42 w przypadku, gdy pola te są zerowe;
Dodano możliwość sortowania dokumentów według kolejności wprowadzania dokumentów w bazie danych;
Przy generowaniu pliku JPK PKPiR dodano pomijanie zapisów oznaczonych jako Bilans otwarcia (z LP = 0);
W kartotece kompensat dodano mechanizm wyszukiwania CFT;
Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF do modułu Ryczałtu;
Usprawniono importowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF dla faktur WDT i Eksportowych;

Moduł Kadry i Płace:

Usprawniono eksport do Płatnika deklaracji ZUS RSA który w niektórych przypadkach powodował błąd;
Usprawniono wydruk aneksu umowy o pracę. Usunięto fragment „Przyczyny zawarcia umowy na czas nieokreślony”, który nie miał zastosowania w tym przypadku;
Usunięto pozycję „Zestawy raportów” która nie miała zastosowania w module KiP;
Na wydruku “Świadectwa o pracę” dodano miejsce na datę i podpis pracownika;
Ustawiono możliwość wprowadzania 30 pracowników dla modułu Kadry i Płace 30 dla biur rachunkowych.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono obliczania modernizacji w ostatnim miesiącu pierwszego roku dla amortyzacji degresywnej.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ