Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 18.63 r180926

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.63 r180926. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Przywrócono działanie opcji “Powiel dokument” w kartotece faktur VAT.

Moduły księgowe:

  • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę, która informuje czy dany wpis jest powiązany ze sprzedażą lub zakupem, co ułatwi filtrowanie danych;
  • Usprawniono księgowanie list płac z modułu Kadry i Płace w przypadku, gdy lista zrealizowana jest dla wszystkich działów lub grup pracowników;
  • Po zaksięgowaniu wyciągów walutowych uzupełniono wyświetlanie numeru tabeli kursowej dla pozycji dekretu.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ