Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.11

Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO o numerze 8.0.11.46. Wersja umożliwia tworzenie skierowania na badania według nowego wzorca (obowiązującego od 4/2015) przy zachowaniu możliwości tworzenia skierowania według starego wzorca. Ponadto wersja umożliwia tworzenie raportu przydatnego dla sporządzania deklaracji podatkowej CIT ST.

Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji Kadry Płace i ZUS PRO 8.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji, jest płatna według cennika.

Poniżej prezentujemy listę nowości i zmian:

Nowości:

  • wprowadzono możliwość tworzenia skierowań na badania lekarskie według wzorca i zakresu obowiązującego od 01.04.2015, przy zachowaniu możliwości tworzenia skierowań według dotychczasowego wzoru,
  • dodano raport dla CIT ST. W oknie ‘Pracownik – urzędy’ (Menu: Kadry → Urzędy) utworzono pole o nazwie: ‘Miejsce pracy (CIT ST)’ oraz wydruk: ‘Raport CIT ST’. Dane z pola 'Miejsce pracy (CIT ST)’ prezentowane są na wydruku ‘Raport CIT ST’, który jest tworzony według stanu informacji na koniec miesiąca aktywnego dla daty programowej. Nowi pracownicy oraz wszyscy dotychczasowi pracownicy mają domyślnie przypisany adres siedziby pracodawcy jako: Miejsce pracy (CIT ST). W polu dostępne są inne adresy miejsca prowadzenia działalności – według danych zapisanych w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Adresy’, które można przypisać pracownikom pracującym w innych gminach niż siedziba pracodawcy,
  • wydruk ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ (dostępny w Menu: Płace → Analiza płac) wzbogacono o informację dotyczącą składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

Zmiany:

  • PIT-11 wersja 22 – dostosowano dla płatników (pracodawców) będących osobami fizycznymi eksport do plików z danymi w formacie XML do nowej wersji e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów,
  • w świadectwie pracy rozszerzono pole ‘Treść’ umożliwiając wpisywanie większej ilości danych.

Pobierz aktualizację