Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.12

Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO o numerze 8.0.12.49. Wersja zawiera zmiany proponowane przez użytkowników. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 8.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji, jest płatna według cennika.

Nowości:

  • zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2015 r.
  • raport dla CIT ST(dostępny w menu: Kadry → Urzędy) umożliwia drukowanie informacji o ilości osób z pustymi adresami w polu: ‘Miejsce pracy (CIT ST)’,
  • opracowano nazewnictwo głównych wydruków w przypadku kierowanie wydruków na drukarki typu Creator PDF – plik z wydrukiem proponuje wtedy nazwę według schematu: NAZWISKO_IMIĘ_NAZWA_SKRÓCONA_FIRMY_TYP_DOKUMENTU,
  • dla wydruku ‘Lista obecności – notatki’ umożliwiono definiowanie i wpisywanie od razu na wydruk godzin pracy od / do.

Zmiany:

  • uwzględnianie sposobu finansowania przez płatnika składki zdrowotnej przy eksporcie do raportu RZA dla osoby współpracującej z kodem 0511xx, w sytuacji gdy osoba ta podlega tylko składce zdrowotnej,
  • odświeżanie ustawiań przy generowaniu lub edycji kolejnych rachunków do umów cywilnoprawnych – kolejny rachunek rozpoczyna naliczanie od ustawień ogólnych,
  • zwiększono długość pola ‘Email’ w Dane pracownika → Adres korespondencji umożliwiając wpisanie dłuższych adresów e-mail pracownika,
  • pogrubiono najważniejsze informacje na wydruku skierowania na badania lekarskie według wzorca i zmieniono zakres obowiązującego na datę od 01.04.2015 r.
  • zmieniono odświeżanie danych w oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Adresy’ – przechodzenie strzałkami po liście adresów powoduje odświeżanie danych w polach szczegółów adresu,
  • w okno ‘Kadry → Urzędu’ – w trybie: ‘Lista’ rozszerzono ilość dostępnych pól.

Pobierz aktualizację

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ