Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO 8.0.9.

Ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami na rok 2015 o numerze 8.0.9.

Wersja wprowadza między innymi: eksport danych do sprawozdania GUS Z12 wg standardu określonego w 3/2015, eksport nowych deklaracji PIT-11, PIT8AR dotyczące dochodów w roku 2015 do obowiązujących aktywnych formularzy PDF, które zostały udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ponadto aktualizuje zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2015 oraz 01.04.2015.

Poniżej prezentujemy pełną listę nowości i zmian:

Nowości:

 • zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2015 oraz 01.04.2015 r.
 • eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 według założeń obowiązujących od 3/2015 w zakresie ilości pól eksportu oraz sposobu ich wypełniania. Eksport został wyposażony w raport o zdiagnozowanych przez program błędach w szykowanym eksporcie. Przed uruchomieniem tego eksportu wskazane jest ograniczenie ilości zakresu badanych pracowników, do osób podlegających badaniu (np. w zakresie osób dla których szykowany jest eksport należy pominąć osoby, którym nie wskazano daty zatrudnienia, ani daty zwolnienia),
 • wartość domyślnej składki wypadkowej obowiązującej od 01.04.2015 r. w wielkości 1,8%.. Składka tak jest proponowana przy otwarciu bazy w 4/2015 za pomocą okna ‘Pomoc w ustawieniu standardowych opcji’ w sytuacji, gdy w bazie nie ma zapisanej wartości procentu składki wypadkowej aktualnej na ten okres czasu,
 • PIT-8AR wer. 5 z eksportem (plików z danymi w formacie XML) do e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów,
 • PIT-11 wer. 22 – dostosowano eksport (plików z danymi w formacie XML) do nowej wersji e-Deklaracji wysyłanych za pomocą aktywnego formularza PDF udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów,
 • dla przelewów z tytułu umów zleceń dodano możliwość łączenia w jedną kwotę (w jeden przelew) kilku rachunków z wynagrodzeniami za umowy zlecenia zapisanych zarówno w tym samym okresie rozliczeniowym, jak i w różnych okresach rozliczeniowych dotyczących umów (wtedy należy łączone okresy zaznaczyć w polu ‘Okres’),
 • raport o pracownikach zatrudnionych w roku. Dostępny w Menu: Prezentacja → Raporty → Kadry → Zatrudnienie,
 • raport o pracownikach zatrudnionych w miesiącu. Dostępny w Menu: Prezentacja → Raporty → Kadry → Zatrudnienie,
 • raport o pracownikach zwolnionych w roku. Dostępny w Menu: Prezentacja → Raporty → Kadry → Zatrudnienie,
 • raport o pracownikach zwolnionych w miesiącu. Dostępny w Menu: Prezentacja → Raporty → Kadry → Zatrudnienie,
 • świadectwo pracy – wydruk duplikatu oraz wydruk sprostowania. Dodatkowe opcje wydruku dostępne w Menu: Kadry → Świadectwo pracy,
 • możliwość dopisania do wzorca dokumentu ‘Szczegółowe warunki zatrudnienia’ (w skrócie SWZ) adresu e-mail pracownika, z treścią oświadczenia o zgodzie np. na wysyłanie PITów na adres e-maila pracownika,
 • wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wysyłanie deklaracji PIT do pracownika na wskazany przez niego adres email. Oświadczenie dostępne jest w Menu : Prezentacje / Wydruki / Kadry / Oświadczenia – jako zgodna na wysyłanie PITów. Wzorzec oświadczenia dostępny jest od edycji w pliku Oswiadczenie5.txt – w podkatalogu: WzoryDrukow.

Zmiany:

 • w zaświadczenia o zarobkach dotyczące wyliczenia średniego wynagrodzenia w sytuacji, gdy zaświadczenie jest generowane dla danych z określonej przez użytkownika ilości miesięcy przed aktualnym okresem,
 • przy tworzeniu przelewów elektronicznych (eksporty do plików zaczytywanych przez systemy bankowe) pomijane są przelewy dotyczące wynagrodzeń obniżonych do zera (pomija się przelewy z wartościami zerowymi),
 • w definiowaniu wartości składników płacowych przez możliwość uwzględnienia składników naliczonych w obecnym oraz poprzednich miesiącach przyjmując zakres do 24 miesięcy wstecz,

Pobierz aktualizację

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ