Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.2

Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO o numerze 9.0.2. Wersja kontynuuje wprowadzanie deklaracji podatkowych obowiązujących od 01.01.2016. Deklaracja PIT-8C – wersja 8 oraz PIT-4R zostały udostępnione w wersji eksportu do aktywnych deklaracji PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Umożliwiono pobieranie w PIT8AR wynagrodzenie płatnika.

Wersja jest bezpłatna dla użytkowników Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.0.

Poniżej prezentujemy pełną listę zmian i nowości:

Nowości – wersja numer 9.0.2

  1. Deklaracja PIT-8C – wersja 8 w formie eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
  2. Dla PIT-8AR – włączono obsługę ‘Pobierania wynagrodzenia dla płatnika’ (dostępne w oknie ‘Deklaracje podatkowe’).

Zmiany – wersja numer 9.0.2

  1. Deklaracja PIT-11 – wersja 23 umożliwiając eksport do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.
  2. Poprawiono wydruk deklaracji PIT-40 wersja 22
  3. Dla PIT4R wersja 6 – uzupełniono wzorzec XML przygotowujący eksport do formularza PDF

Pobierz aktualizację