Kadry, Płace i ZUS PRO – 9.0.7.33

Kadry, Płace i ZUS PRO – 9.0.7.33 – alarmowanie przy umowach na czas określony

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z nowymi funkcjonalnościami. Główna zmiana polega na wprowadzeniu przy sporządzaniu umów o pracę mechanizmów alarmowania o przekraczaniu limitów dotyczących umów o pracę na czas określony podlegających limitowaniu. Przygotowano także zaświadczenie o zarobkach przydatne dla realizacji uprawnień do programu 500+.

Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowości:

– Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.04.2016 r.

– Uwzględniono składnik: „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” w Zestawieniu składek ZUS i PIT

– Uwzględniono składnik: „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” w nowym eksporcie do DRA

– Wprowadzono alarmowanie przy zawieraniu umowy na czas określony (podlegających limitowaniu) wynikające z możliwości przekroczenia limitu długości 33 miesięcy umów na czas określony

– Wprowadzono alarmowanie przy zawieraniu umowy na czas określony (podlegających limitowaniu) wynikające z możliwością przekroczenia ilości umów na czas określony ponad limit w ilości 3 umów na czas określony podlegających limitowaniu

– Dodano zaświadczenie o zarobkach potrzebne dla realizacji uprawnień z „programu 500+” – dostępne w Menu: Prezentacja → Wydruki → Płace → Zaświadczenia

Zmiany:

– W zakresie eksportu do RCA dla umów zlecenia (kod 0411xx) – w eksporcie pomijane są rachunki nie zawierające składek społecznych (np. z tytułu umów o dzieło)

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację