Kadry, Płace i ZUS PRO – kolejne zmiany od 2016

kazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO ze zmianami na rok 2016 i oznaczona jest numerem 9.0.3.15. Aktualizacja jest płatna według cennika dla wersji niższych niż 9.0 .

Nowości:

  • Dodano zmienną finansową “Podstawa dla właściciela zdrowotna” obowiązującą od 01.01.2016 r.

Zmiany:

  • nazewnictwo pliku w błędami w deklaracjach PIT wymagającymi uzupełnienia przed przygotowaniem eksportu do e-Deklaracji. W nazwie pliku “Deklaracjebledy” wskazywana jest nazwa firmy, w której wystąpią błędy,
  • nazewnictwo plików XML przygotowywanych do wczytania do formularzy PDF dla osób, które nie posiadają polskich identyfikatorów podatkowych,
  • komunikat informujący w oknie Czas pracy / detale o wystąpieniu nieobecności “Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor” – w ten sposób żeby umożliwić w dniu wystąpienia tej nieobecności na wprowadzenia częściowego czasu pracy,
  • poprawiono wydruki deklaracji PIT w zakresie pola na podpisy,
  • poprawiono eksport do Płatnika do raportu RSA, w zakresie uwzględnienia czasowej zmiany traktowania podwyższenia kwoty zasiłków macierzyńskich do kwoty “Świadczenia rodzicielskiego”.

Pobierz aktualizację