Kadry, Płace i ZUS PRO – nowe świadectwo pracy oraz nowa podstawa zdrowotna właścicieli

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.2.3.14 i uwzględnia m.in.: nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017 r. oraz nową zmienną finansową dot. podstawy zdrowotnej obowiązującej w roku 2017. Wersja jest bezpłatna dla użytkowników programów w wersji 9.2.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian:

Nowości:

 • Zmienna finansowa dotycząca podstawy zdrowotnej dla przedsiębiorców obowiązująca od 01.01.2017;
 • Nowy wzorzec dokumentu ‘Świadectwa pracy’ obowiązujący dla dokumentów wystawionych po 01.01.2017, przy zachowaniu wcześniejszego wzorca dla dokumentów wystawianych do 31.12.2016r.;
 • Uzupełniono słownik podstaw prawnych „Ustania stosunku pracy” w oknie „Świadectwa pracy” o wpisy wskazane w nowym wzorcu świadectwa pracy;
 • W oknie „Szczegółowe warunki zatrudniania” w słowniku systemów czasu pracy dopisano systemy ruchomego czasu pracy;
 • Raport „Aktywnych” (czyli niezamkniętych) zajęć komorniczych przypisany osobom, sporządzany dla aktywnej kontekstowo Grupy pracowników;
 • Wzór eksportu przelewów za wynagrodzenia / umowy zlecenia do banku BZ WKB S.A. dostępny w oknie „Przelewy” w polu „Rodzaj przelewu:” o nazwie „elektroniczny – BZ WBK SA (typ 1)”. Przy czym dotychczasowy typ przelewów do tego banku oznaczono jako „elektroniczny – BZ WBK SA (typ 2)”.

Zmiany:

 • Przyspieszono wprowadzanie nieobecności albo naliczenia płacowe pierwsze po rozpoczęciu pracy z programem;
 • W oknie „Dane pracowników” w trybie „Lista” i w widoku „Adresy” prezentowane są dane rozbudowane o informacje zarejestrowane w polach (kolumnach): Kraj / Województwo / Powiat / Gmina, dla adresu zameldowania oraz adresu zamieszkania;
 • Wydruk „Ewidencja godzin” dotyczący umów zleceń. Na wydrukach powiązanych z rachunkiem do umowy wykazywane są wpisy związane z konkretnym rachunkiem – czyli dni/godziny rozliczone na tym rachunku. Natomiast wpisy dni/godzin usług nie powiązanych z rachunkiem wykazywane są na wydrukach „Ewidencja godzin” ze wskazaniem umowy, przy czym dane na wydruku brane są za okres aktywnego miesiąca;
 • Opis wynagrodzenia godzinowego w umowach zlecenia zaznaczanych z wynagrodzeniem godzinowym;
 • Treść rachunku do umów zlecenia – zastąpiono słowo „prac” słowem „usług”;
 • Zmodyfikowano wzorce eksportów dokumentów do Płatnika – dla firm osób fizycznych, umożliwiając eksport dla płatników, którzy nie posiadają albo nie podali numeru PESEL.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Zapraszamy do składania zamówień u naszych Partnerów.