Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja na rok 2017 – nowe oświadczenia przy rozwiązaniu umów o pracę

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

Wersja posiada numer 9.2.1.6. i uwzględnia m.in.: zmiany w treści oświadczeń dotyczących rozwiązania umów o pracę przez wskazanie obowiązującego od 01.01.2017 terminu 21 dni na złożenie odwołania; w kreatorze składników płacowych przewidziano nowe typy składników.

Wersja jest bezpłatna dla użytkowników programów w wersji 9.2.0.0.

Dla użytkowników wcześniejszych wersji jest płatna zgodnie z Cennikiem.

Zachęcamy do zapoznania się z listą nowości i zmian:

Nowości – wersja numer 9.2.1.6

– W kreatorze składników płacowych umożliwiono tworzenie składników płacowych ‘Tylko dodatek za nadgodziny od stawki godzinowej’ oraz ‘Tylko dodatek za nadgodziny od stawki miesięcznej’ naliczających elementy płacowe na podstawie danych z nowych pól ‘Godziny dla dodatek z nadgodzin 50’ oraz ‘Godziny dla dodatek z nadgodzin 100’.

– Przy generowaniu rachunków do umów zlecenia lub kontraktu menadżerskiego, które mają zaznaczone wynagrodzenie ze stawki godzinowej program alarmuje w przypadku sporządzania rachunku za okres dłuższy niż 1 miesiąc (wymóg związany z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia).

– W oknie ’Przenoszenia płac’ po udanym przeniesieniu płac program zadaje pytanie ‘Czy zamknąć okresy rozliczeniowe?’

Zmiany – wersja numer 9.2.1.6

– Na wydrukach rozwiązań umów o pracę (dyscyplinarka) oraz wypowiedzeń umów o pracę  albo warunków umów o pracę, w informacji dla pracownika o ilość dni  w których przysługuje mu prawo złożenia odwołania do sądu, zmieniono wartości 7 dni albo 14 dni na 21 dni obowiązujące od 01.01.2017r.

– Zmieniono warunki dla alarmu przy zawieraniu więcej niż 3-ciej umowy na czas określony. Obecnie jeżeli w dniu 22.02.2016 pracownika  obowiązywała druga lub więcej umowa na czas określony, to  program przyjmuje, że pracownik miał wykorzystane 2 umowy z limitu umów o pracę na czas określony.

– Sposoby prezentacji danych w oknie ‘Pracownicy – kalendarze’. W oknie ‘Lista pozycji’ poza datą początkową obowiązywania kalendarza prezentowana jest także nazwa typu kalendarza obowiązującego po tej dacie.

– Zmieniono wygląd okien ‘Przenoszenie płac’ oraz ‘Umowa zlecenie’ i innych w celu lepszej prezentacji danych na ekranach o mniejszej rozdzielczości.

 

Pobierz aktualizację

 

Zapraszamy do składania zamówień u naszych Partnerów.

Użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie od 17 października 2016 roku przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Kadry, Płace i ZUS PRO.