Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja z deklaracjami PIT

Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO ze zmianami na rok 2016 i oznaczona jest numerem 9.0.1.9. Wersja wprowadza deklaracje podatkowe związane z pracownikami obowiązujące od 01.01.2016 r. Deklaracje PIT-4R (6), PIT-8AR (6), PIT-11 (23), PIT-40 (22) zostały udostępnione w wersji wydruków, a także jako eksport do aktywnych deklaracji PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów oraz w formie eksportu do modułu Zbiorczych e-Deklaracji.

Aktualizacja jest płatna według cennika.

Nowości:

  • deklaracja PIT-4R – wersja 6, w formie wydruku, eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów i w formie eksportu do modułu Zbiorczych e-Deklaracji,
  • deklaracja PIT-8AR – wersja 6, w formie wydruku, eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów i w formie eksportu do modułu Zbiorczych e-Deklaracji,
  • deklaracja PIT-11 – wersja 23, w formie wydruku, eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów i w formie eksportu do modułu Zbiorczych e-Deklaracji,
  • deklaracja PIT-40 – wersja 22, w formie wydruku, eksportu do aktywnych plików PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów i w formie eksportu do modułu Zbiorczych e-Deklaracji,
  • UWAGA – w PIT-11 – wersja 23 oraz w PIT-40 – wersja 22, do aktywnych plików PDF Ministerstwo Finansów wprowadziło słowniki jednostek terytorialnych (województw / powiatów / gmin), który w pewnym stopniu może różnić się od słownika udostępnianego przez GUS, z którego korzysta program. Dlatego przed przygotowaniem tych deklaracji do eksportu do plików PDF należy uzupełnić jednostki terytorialne za pomocą słownika dostępnego w oknie Dane pracownika → Adresy. Ponadto w przypadku wystąpienia różnic między słownikami konieczne będzie uzupełnienie tych danych bezpośrednio w pliku PDF,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w okresie 1-2/2016 r. do RSA przekazywane jest w ten sposób, że zwiększa się w RSA kwotę zasiłków macierzyńskich wymagających uzupełnienia,
  • alert o długości urlopu rodzicielskiego.

Zmiany:

  • zmieniono komunikat informujący w oknie Czas pracy → Detale o wystąpieniu nieobecności “Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor” – w ten sposób żeby umożliwić w dniu wystąpienia tej nieobecności na wprowadzenia częściowego czasu pracy.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać tutaj.

Pałna wersja do pobrania tutaj.

Pobierz aktualizację