Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja ze zmianami na 2016 rok!

Ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO 9.0.0. ze zmianami obowiązującymi w roku 2016. Wersja ta poza zmiennymi finansowymi oraz datami świąt niezbędnymi do pracy w roku 2016 zawiera wiele nowości i zmian. Szczególną uwagę warto zwrócić na niektóre z nowych funkcji takich jak:

 • urlopy rodzicielskie
 • automatyczne przenoszenie danych adresowych pracownika między zakładkami
 • eksport przelewów elektronicznych na wynagrodzenia wg standardu PEKAOBIZNES24.

Wersja Kadry, Płace ZUS PRO 9.0. jest płatna dla użytkowników wcześniejszych wersji według cennika.

Nowości:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2015r. oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2016 r.
 • Daty świąt w roku 2016r. – Święta te przy użyciu okna „Pierwszy start” zostaną automatycznie uzupełnione. W celu ich wywołania należy w oknie dostępnym w „Menu: Czas pracy → Kalendarze → Święta/Wyjątki” użyć polecenia „Utwórz standardowe święta”, przy dacie programowej ustawionej na rok 2016.
 • Automatyczne przenoszenie danych adresowych pracownika między zakładkami „Adres zameldowania” / „Adres zamieszkania” / „Adres do korespondencji” w oknie „Dane pracownika”. W tym celu należy użyć polecenia – „Pobierz adres …” dostępne w tych zakładkach jest w trybie edycji okna ‘Dane pracownika’.
 • Dodano pole: Kod Statystyczny Gminy. W oknie „Dane pracownika” w zakładce „Adres zamieszkania” – Możliwość wskazywania rodzaju adresu pracownika, który ma być uwzględniany na wydrukach generowanych z programu. Dostępne opcje to: Adres zameldowania oraz Adres zamieszkania. Ustawienie rodzaju adresu dostępne jest w oknie „Dane pracownika” w zakładce „Adres zamieszkania”.
 • Eksport przelewów elektronicznych na wynagrodzenia wg standardu PEKAOBIZNES24.
 • W „Kreatorach definiowania płac” wprowadzono możliwość szybkiego zaznaczenia okresu obowiązywania składnika w czasie. W kroku numer 4 kreatora istnieje możliwość wskazania okresu obowiązywania składnika od i do. Dla prawidłowego funkcjonowania konieczne wskazania obu granicznych okresów obowiązywania składnika płacowego dla pracownika.
 • Naliczanie oraz rozliczanie nieobecności „Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor” (wcześniejsza nazwa „Dzień dla matki z dzieckiem”) dziennie albo godzinowo (opcjonalnie). Wybór rodzaju rozliczania tej nieobecności następuje przez wskazanie sposobu rozliczania w oknie „Urlopy”.
 • Typ nieobecności: Urlop rodzicielski 100% – związany ze zmianami w urlopach i zasiłkach macierzyńskich, który zastępuje od 2016 dotychczasowy Dodatkowy urlop macierzyński.
 • Typ składnika płacowego – zasiłku: Zasiłek rodzicielski 100% – związany ze zmianami w urlopach i zasiłkach macierzyńskich, zastępuje od 2016 roku dotychczasowy Zasiłek macierzyński z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
 • Blokada wpisywania Urlopu macierzyńskiego dodatkowego i macierzyńskiego dodatkowego 80% po dacie 01.01.2016 roku. Modyfikacja związana ze zmianami w urlopach i zasiłkach macierzyńskich obowiązujących od 2016 roku.
 • Składnik „Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego”. Składnik służy do wyrównania zasiłków macierzyńskich naliczonych przez zakład pracy, do wysokości „Świadczenia rodzicielskiego” (1000 zł w skali miesiąca – proporcjonalnie do okresu urlopów rodzicielskich w miesiącu).
 • Zmienna finansowa „Świadczenie rodzicielskie” równą 1000 zł.
 • Składnik – „Zwrot składki emerytalnej i rentowej przydatny przy zwracaniu pracownikom nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia maksymalnej podstawy emerytalno—rentowej. Składnik dostępny w grupie „Składników własnych”.

Zmiany:

 • Wydruku „Raport dla CIT-ST” dostępnego w oknie: „Pracownik – urzędy”, przez dopisanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu.
 • Zakresu alertu przy generowaniu PIT-11 w przypadku braku niektórych danych adresowych pracownika.
 • Dotychczasowej nazwy nieobecności „Dzień dla matki z dzieckiem” na nową nazwę „Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor”.

Nie zwlekaj i zamów swój ulubiony program! Kliknij tutaj!

Uwaga! Zmiana sposobu instalacji!

Instalacja Kadry Płace i ZUS PRO – od wersji 9.0.0.0

W przypadku problemu połączenia z SQL Serwer – należy w oknie „Konfiguracja serwera bazy danych” wskazać odpowiednią instancję serwera BIZNESMENPRO, wybrać rodzaj autoryzacji:

„ Za pomocą konta systemu Sql serwer” Wpisując w pole użytkownika wartość: sa w pole hasło wartość : tr#$AbBIZ3 Po aktualizacji w systemie Windows XP i innych systemach 32 bitowych, bazy danych będą znajdowały się dotychczasowej lokalizacji w C:\Program Files\BiznesmenPro.

W systemach 64 bitowych będzie to lokalizacja C:\Program Files (x86)\BiznesmenPro.

W przypadku nowej instalacji programu, bazy będą już zapisywane do C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BiznesmenPRO\Kadry (Windows XP) oraz C:\ProgramData\BiznesmenPRO\Kadry (Windows Vista/7/8/10).

Dotychczasowe miejsce zapisu eksportowanych plików i wzorców wydruków zostanie automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji do C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BiznesmenPRO\Kadry (Windows XP) oraz C:\ProgramData\BiznesmenPRO\Kadry (Windows Vista/7/8/10).

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO wersje dla biur rachunkowych(ceny są cenami netto)

Uwaga! W cenie 300 zł netto można zakupić moduł do wysyłania Zbiorczych E-deklaracji.

do 10 pracowników / 50 firm 200,00 zł

do 10 pracowników / 500 firm 250,00 zł

do 10 pracowników /500 firm +e-Deklaracje zbiorcze 550,00 zł

do 20 pracowników / 50 firm 250,00 zł

do 20 pracowników / 500 firm 275,00 zł

do 50 pracowników / 50 firm 375,00 zł

do 50 pracowników / 500 firm 437,50 zł

do 100 pracowników / 50 firm 525,00 zł

do 100 pracowników / 500 firm 612,50 zł

do 200 pracowników / 50 firm 900,00 zł

do 200 pracowników / 500 firm 1050,00 zł

do 500 pracowników / 50 firm 1800,00 zł

do 500 pracowników / 500 firm 2100,00 zł

Aktualizacja: Kadry, Płace i ZUS PRO wersje dla firm (ceny są cenami netto)

Uwaga! W cenie 160 zł netto można zakupić moduł do wysyłania Zbiorczych E-deklaracji.

do 10 pracowników 140,00 zł

do 20 pracowników 200,00 zł

do 50 pracowników 275,00 zł

do 100 pracowników 350,00 zł

do 200 pracowników 600,00 zł

do 500 pracowników 1200,00 zł

bez limitu pracowników tel.

Pobierz aktualizację