Zaznacz stronę

Kadry, Płace i ZUS PRO z nowymi funkcjonalnościami – wersja płatna

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z nowymi funkcjonalnościami. Aktualizacja jest płatna, przy czym dla użytkowników generacji 9.0 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji – UPDATE  – obowiązywało do 14-10-2016r.
Dla użytkowników wersji starszych niż 9.0 aktualizacja dostępna jest w cenie upgrade.

Wersja posiada numer 9.1.0.0 i wprowadza zmiany, które są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby użytkowników m.in.: możliwość wyszukiwania pracowników z poziomu listy baz, możliwość zdefiniowania podwyższonej ponad standardową wartość podstawy ZUS dla właścicieli, możliwość parametryzowania zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku u pracownika, który w danym miesiącu ma przychody oZUSowane i NIEoZUSowane, sprawdzanie przekroczenia rocznej podstawy ZUS (emerytalno – rentowej) z uwzględnieniem zasiłków macierzyńskich oraz podstawy emerytalno – rentowe z tytułu urlopów wychowawczych oraz nowe raporty.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian:

Nowości:

 • nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.06.2016 oraz od 01.07.2016 r.
 • możliwość wyszukiwania określonych pracowników we wszystkich bazach zarejestrowanych w programie. Wyszukiwanie możliwe jest wg numeru PESEL, nr dowodu/paszportu lub nazwiska
 • wartość składnika ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ jest eksportowana do RCA lub drukowana na IRUA oraz IMUA zwiększając podstawę emerytalno-rentową w ramach kodu tytułu ubezpieczenia 1240xx
 • przy liczeniu składnika “Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” uwzględniana jest wartości składnika “Ulga” (=46,33 zł), która obniża podatek od zasiłki macierzyńskiego, a w konsekwencji obniżą składnik “Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego”. W celu zwiększenie wartości składnika “Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego” możliwe jest przypisanie pracownikowi w jego definicji wynagrodzeń wartości “zerowej” dla składnika “Ulga”
 • nazewnictwo wydruków w kierunku plików na drukarki (kreatory) PDF dla dokumentów w oknie “Rozwiązanie umowy”. Plik wskazuje w nazwie na nazwisko i imię pracownika, nazwę pracodawcy, rodzaj dokumentu
 • nowa zmienna finansowa o nazwie “Obniżaj skł.zdrowot. do wys. podatku TYLKO ze składników oZUSowanych” – która steruje sposobem naliczania (i obniżania) “Składek zdrowotnych” (zarówno obniżanej do wysokości podatku oraz właściwej pobieranej z wynagrodzenia) u pracownika, który w danym miesiącu ma przychody oZUSowane i NIEoZUSowane
 • możliwość zdefiniowania podwyższonej ponad standardową wartość podstawy ZUS dla właścicieli, osób współpracujących lub wspólników. W składnikach przykładowych przygotowano składnik o typie: “Podstawa społeczna o określonej wartości” z wartością przykładową 5000 zł
 • przy sprawdzaniu przekroczenia rocznej podstawy ZUS (emerytalno – rentowej) uwzględniane są zasiłki macierzyńskie oraz podstawy emerytalno – rentowe z tytułu urlopów wychowawczych
 • w oknie “Pracownik Urzędy” w trybie: “Lista” udostępniono Widok: “Adresy US”, w którym prezentowane są szczegółowe dane o urzędach skarbowych przypisanych aktywnym (wg wybranej grupy) pracownikom, w tym dane o adresach urzędów skarbowych
 • nowy raport “Wszystkie umowy dla aktualnych pracowników” generuje informacje o wszystkich umowach o pracę dla aktualnie zatrudnionych pracowników z aktywnej (wybranej) grupy pracowników
 • nowy raport “Aktualne umowy o pracę” generuje informacje o aktualnie obowiązujących umowach o pracę dla aktualnie zatrudnionych pracowników z aktywnej (wybranej) grupy pracowników
 • nowy raport “Aktualne umowy zlecenia” generuje informacje o aktualnie obowiązujących umowach cywilnych dla aktualnie aktywnej (wybranej) grupy pracowników
 • eksport deklaracji podatkowych IFT-1R do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą plików DEK
 • eksport deklaracji podatkowych PIT-8C do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą plików DEK

Zmiany:

 • funkcja alarmowania o przekraczaniu limitów długości oraz ilości umów na czas określony działa jako ostrzeżenie, a nie jako blokada
 • ponowne przeliczenia rachunku do umowy cywilnej zapisanego wcześniej z wartością =0, powoduje że koszty uzyskania wcześniej zaznaczone jako ‘zerowe’ zostają ponownie przeliczone stosownie do wartości przychodu wyliczanego na rachunku
 • zmiany w rejestrowaniu dwudniowej nieobecności: “Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor”
 • w “Raport o stanie zatrudnienia” na dzień dostępny jako wydruk wielostronicowy
 • w przelewach elektronicznych wynagrodzeń z tytułu płac oraz umów cywilnoprawnych – wyłączono przygotowywanie przelewów o zerowej wartości

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ