Kadry, Płace i ZUS PRO – zmiany w IFT-1R, nowa zmienna finansowa, nowe raporty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.2.4.17. i uwzględnia m.in.: nową zmienną finansową, nowe raporty oraz poprawę eksportu danych do aktywnego formularza PDF dla deklaracji IFT-1R v13.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.2.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian:

Nowości:

  • Wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.03.2017 roku;
  • Raporty „Aktualne umowy zlecenia w miesiącu” oraz „Aktualne umowy zlecenia w roku”, w których prezentowane są umowy z uwzględnieniem rodzaju umowy, które to umowy rozpoczęły się przed końcem analizowanego okresu, a zarazem nie zakończyły się przed początkiem analizowanego okresu. Prezentowane dane można wydrukować, względnie można za pomocą prawego przycisku myszy wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Zmiany:

  • Eksport danych dotyczący deklaracji IFT-1R do aktywnego formularza PDF wer. 13, wykorzystywanego do sporządzenia wydruku tej deklaracji oraz jej wysłania jako e-Deklaracji, który to formularz jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów;
  • Umożliwiono edycję wpisów w oknie „Umowy Zlecenia – Ewidencja godzin”, które nie zostały rozliczone na rachunku do umów zleceń;
  • Raport „Aktywnych Zajęć komorniczych” przeniesiono do okna: Prezentacje → Wydruki → Kadry → Zajęcia komornicze. Raport prezentuje wpisy z okna „Zajęcia komornicze”, które zostały wypełnione w minimalnie wymaganym zakresie danych oraz które NIE są zamkniętymi sprawami komorniczymi.
  • Raporty „Aktywnych umów zleceń” przeniesiono do osobnej kategorii w oknie: Prezentacje → Raporty → Kadry → Umowy zlecenia.
  • Zmieniono opis kolumn na wydruku „Zbiorówka przelewów” w oknie „Przelewy”.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.