Kadry, Płace i ZUS PRO – zmiany w SODiR oraz ZUS dla pracowników oddelegowanych

Uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z nowymi funkcjonalnościami. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników generacji 9.1. Dla użytkowników wcześniejszych wersji jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja posiada numer 9.1.1.9 i uwzględnia m.in.: zmiany w stanowisku PFRON dotyczącym stanów zatrudnienia dla potrzeb PFRON i eksportu SODiR oraz zmiany w sposobie liczenia podstaw ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian:

Nowości:

  • Nowa zmienna finansowa obowiązująca od 01.09.2016 oraz od 01.10.2016 r.
  • W raporcie o nazwie „Bieżący stan zatrudnienia w miesiącu” stosownie do stanowiska PFRON obowiązującego od września 2016 uwzględniane są nieobecności pt. Urlop bezpłatny; Urlop bezpłatny obligatoryjny; Okres rehabilitacyjny; Okres rehabilitacyjny (90%); Okres rehabilitacyjny (100%)
  • Raport o nazwie „Bieżący stan zatrudnienia w miesiącu – wersja obowiąz. do 8/2016”, który generuje wydruk według założeń wymaganych przez PFRON dla tego raportu do sierpnia 2016 r.
  • Modyfikacja eksportu do SODiR z uwzględnianiem stanowiska PFRON obowiązującego od września 2016 r. przez ujęcie nieobecności pt.: Urlop bezpłatny; Urlop bezpłatny obligatoryjny; Okres rehabilitacyjny; Okres rehabilitacyjny (90%); Okres rehabilitacyjny (100%) w stanach zatrudnienia: Bieżącym w miesiącu oraz 1/12 rocznego z okresu poprzedzającego miesiąc generowania eksportu
  • Zmiana liczenia „Podstaw ZUS” dla pracowników oddelegowanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.10.2016 r., w taki sposób, że przy przychodach dotyczących tego sposobu liczenia podstaw ZUS, gdy wartość tych przychodów jest mniejsza od zmiennej „Minimalna podstawa ZUS pracowników oddelegowanych za granicę”, to podstawy ZUS nie są uzupełniane do wartości tej zmiennej. Możliwość uzupełniania podstaw ZUS jest uwzględniana tylko dla przychodów przekraczających wartość zmiennej „Minimalna podstawa ZUS pracowników oddelegowanych za granicę”

Zmiany:

  • Rejestrowanie przepracowanego czasu pracy w miesiącu, w którym występuje nieobecności „Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor” za pomocą kreatora dostępnego w oknie „Czas pracy → Obecność → Kartoteka” w sekcji „Patrz także” na ścieżce: „Standard na podstawie kalendarza”

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.