Kadry, Płace i ZUS PRO – nowa podstawa zdrowotna i zmiany w sprawozdaniu do GUS Z-06

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.4.2.5 i uwzględnia dalsze zmiany dotyczące roku 2018, w tym nową wartość podstawy zdrowotnej dla właścicieli i osób współpracujących oraz zmiany w przygotowaniu danych do sprawozdania dla GUS Z-06.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.4.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Zmienna finansowa obowiązująca od 01.01.2018 r. – Podstawa zdrowotna przedsiębiorcy. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy.

Zmiany:

  • W eksporcie deklaracji podatkowej PIT-8AR do modułu Zbiorczych e-Deklaracji za pomocą pliku DEK. zmieniono formatowanie kwot podatków o wartości od 1000 zł w miesiącu;
  • W przygotowaniu danych dla sporządzenia sprawozdania dla GUS Z-06, przez:
    – zmianę sposobu wyliczania stanu przeciętnego zatrudnienia na metodę średniej arytmetycznej oraz nieuwzględnianie w stanie zatrudnienia okresów zasiłków chorobowych i innych z ubezpieczeń społecznych,
    – nieuwzględnianie tych okresów nieobecności w ilości godzin nieobecności nieprzepracowanych ogółem,
    – nieuwzględnianie w kwocie wynagrodzenia brutto kwot zasiłków chorobowych i innych, jeżeli mają one zaznaczone, że wchodzą do kwoty brutto (zasiłki bez zaznaczania “brutto” wcześniej nie wchodziły do wynagrodzenia).

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.