Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja na rok 2019 oraz zmienne finansowe końca 2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym użytkownikom, którzy kupili oprogramowanie od 2 listopada 2018 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji.

Wersja posiada numer 9.5.0.0 i uwzględnia m.in.: nowe wartości zmiennych finansowych końca 2018 roku, w tym zmiany w liczeniu ekwiwalentu za urlop z uwagi na święto w dniu 12.11.2018 r., nową wartość podstawy zdrowotnej przy urlopach wychowawczych, a także inne konieczne zmiany przełomu roku 2018/2019, w tym nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2019, daty świąt roku 2019, a także dalsze zmiany wynikające ze standardów RODO.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą nowości i zmian.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

 • W słowniku Świąt dodano „Uroczyste Święto Narodowe” w dniu 12.11.2018 r. Baza w zakresie tego święta aktualizuje się w przypadku nie zarejestrowania samodzielnie święta w tym dniu;
 • Nowa wartość zmiennej finansowej „Ekwiwalent za urlop – współczynnik” za okres od dnia 08.11.2018 r. (data ustanowienia „Uroczystego Święta Narodowego”). Do dnia 07.11.2018 r. obowiązuje dotychczasowa wartość;
 • Nowa wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna dla wychowawczego” za okres od 01.11.2018 r.
 • Zmienna finansowa „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału” obowiązująca od 01.12.2018 r.
 • Większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2019 r. UWAGA: zmienne finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji, zostały przyjęte w wartości z 11/2018. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu;
 • Wprowadzono daty świąt w roku 2019;
 • Uwzględnianie nowej wartości minimalnej stawki godzinowej (14,70 zł za godzinę) dot. umów zlecenie zawieranych w okresie 2019 r.
 • Wydruk o nazwie „Wydruk danych osobowych” – dostępny w oknach służących do rejestracji danych osobowych takich, jak: „Dane pracownika”, „Rodzina” oraz „Dane firmy”;
 • Generowanie pliku z danymi osobowymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla osoby. Dane zapisywane są w pliku w formacie CSV;
 • Możliwość automatycznego rejestrowania czynności wykonywanych przez zalogowanego użytkownika przy obsłudze programu.

Zmiany:

 • Zmiana okna „Dane firmy” przez dodanie zakładki „RODO” w celu umożliwienia rejestrowania wymaganych informacji dot. danych osobowych;
 • Zmiana okna „Rodzina” przez dodanie zakładki „RODO” w celu umożliwienia rejestrowania wymaganych informacji dot. danych osobowych.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.