Kadry, Płace i ZUS PRO – wersja na rok 2018 – konto bankowe dla rozliczeń z ZUS od 1/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników, którzy kupili oprogramowanie od 2 listopada 2017 roku, przysługuje bezpłatna wymiana licencji do najnowszej wersji Kadry, Płace i ZUS PRO.

Wersja posiada numer 9.4.0.0 i uwzględnia m.in.: możliwość rejestracji konta bankowego potrzebnego dla rozliczeń z ZUS od 1/2018 oraz inne konieczne zmiany przełomu roku 2018, w tym nowe zmienne finansowe, daty świąt roku 2018. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą nowości i zmian.
Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Dodano pole „Konto bankowe” do płatności składek ZUS od 1/2018. Pole do rejestracji numeru konta dostępne jest w oknie „Dane firmy”;
  • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.09.2017r.; 01.10.2017 oraz większość zmiennych finansowych obowiązujących od 01.01.2018 r. UWAGA: zmienne finansowe, których wartość nie została opublikowana przed wydaniem wersji, zostały przyjęte w wartości z 11/2017. Zmienne te będą modyfikowane w kolejnych wersjach programu;
  • Daty świąt w 2018 roku;
  • Zaświadczenie o zarobkach o nazwie „DO BIURA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH” – w celu uzyskania świadczeń z tytułu 500+

Zmiany:

  • Wydruk „Raport o danych osobowych” udostępniono w oknie „Dane pracownika” – wydruk prezentuje informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych;
  • W przelewach udostępniono możliwość generowania przelewów elektronicznych do banku ING, które z uwagi na ten sam typ połączone zostały z przelewami do banku MILLENNIUM. Aktualnie typ przelewów do tych banków nazywa się: „Elektroniczny – MILLENNIUM oraz ING”;
  • Wydruk „Wniosek o wydanie świadectwa pracy”;
  • Eksport do Płatnika do RCA dla kodów 04xxxx oraz 2241xx, gdy nie ma składek emerytalnej i rentowej, z uwagi na przekroczenie maksymalnej podstawy naliczenia składek;
  • W oknie „Dane firmy” (w Menu: Konfiguracja) zmieniono opisy zakładek dzielących pola;
  • W eksporcie do Płatnika w zakresie dokumentu ZIUA.

Płatną aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.