Kadry, Płace i ZUS PRO – zmiany na rok 2018, w tym jeden przelew na ZUS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.4.1.3 i uwzględnia: dalsze zmiany dotyczące roku 2018, w tym m.in. możliwość przygotowywania jednego przelewu na ZUS według danych zapisanych w programie oraz kolejne zmienne finansowe na rok 2018.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.4.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2018 r. ogłoszone do dnia wydania wersji programu.
  • Sprawdzanie poprawności wpisywanego „Konta bankowego” do płatności składek ZUS (przy jego wpisywaniu lub zmianie w oknie „Dane firmy”) w zakresie zgodności z numerem NIP płatnika składek.
  • Przelew na ZUS – wydruk dostępny w oknie „Generowanie przelewów” w Menu: Płace → Przelewy. Przelew sporządzany jest wg naliczeń składek ZUS zapisanych w bazie za okres dla którego przygotowuje się przelew. Sugerowana wartość składek jest prezentowana w okienku dialogowym w celu jej porównania z danymi z deklaracji ZUS DRA oraz jej ewentualnego skorygowania i dostosowania do właściwej kwoty w przypadku różnic między propozycją programu, a danymi z deklaracji ZUS DRA.
  • Sprawdzenie poprawności „Konta bankowego” używanego na przelewie dla płatności składek ZUS (każdorazowo przy generowaniu przelewu) w zakresie zgodności tego konta z numerem NIP płatnika składek.
  • Alarmowanie o przekroczeniu rocznej wartości „Kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich” obowiązujących w roku 2018 dla wynagrodzeń wypłacanych w roku 2018.
  • Pilnowanie stawki minimalnego wynagrodzenia z umowy zlecenia w roku 2018 (to jest kwoty 13,70 zł za godzinę usług) przy zapisywaniu lub zmienianiu umowy zlecenia z datami dot. roku 2018.
  • Na podstawie NIPu pracodawcy wyszukanie bazy z danymi pracownika np. w celu zarejestrowania z E-Zwolnienia lekarskiego. Wyszukiwanie dostępne jest w oknie ‘Otwórz firmę’ za pomocą „Widok: Szukaj firmy”

Zmiany:

  • Wydruku: „Zestawienie składek ZUS i PIT”, przez uwzględnienie na wydruku „Konta bankowego” do płatności składek ZUS przypisanego firmie oraz przez wykazanie łącznej kwoty składek do płacenia za analizowany miesiąc.
  • Wydruku wniosków urlopowych, przez organiczenie ilości danych osobowych na wydruku.
  • Miejsca wyświetlania na ekranie okienek dialogowych występujących przy liczeniu płac.

Płatną aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Zapraszamy do składania zamówień.