Zaznacz stronę

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.4.4.12

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.4.4.12. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.4.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Na rachunkach do umów zleceń (i innych umów) umożliwiono zapisanie daty wypłaty danego rachunku niezależnie od formy wypłaty (gotówka / przelew);
  • Dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ilość dni “Opieki nad zdrowym dzieckiem” (Monitora) przeliczana jest na godziny, z uwzględnieniem 8h dla jednego dnia oraz proporcjonalnie do wymiaru etatu;
  • Na wydrukach takich jak “Umowa o pracę”, czy “Szczegółowe Warunki Zatrudnienia” wydłużono pola odpowiadające za wpisania nazwy firmy;
  • Wydłużono pole edycyjne “Okres wypowiedzenia” w oknie “Szczegółowe Warunki Zatrudnienia”;
  • W oknie “Konfiguracja” w polu: “Sąd” zwiększono ilość znaków które mogą zostać zapisane w tym polu.

Zmiany:

  • W wydruku „Listy płac – zestawienia” dla list o powiększonej ilości pól (powyżej 55) i wierszy, umożliwiając ich pełne prezentowanie na zestawieniu wszystkich naliczeń;
  • W wydrukach list obecności przez umożliwienie przygotowanie wydruku listy ‘bez wykreśleń’ dot. dni wolnych (wg kalendarza przypisanego pracownikowi, a wskazującemu na normę czasu pracy);
  • Działania filtru “Widok:…” (w górnej części okna) program otwiera się zawsze według ostatnio zaznaczonego kryterium (wcześniej niezależnie od wybranego kryterium okno otwierało się w trybie ustawień ogólnych);
  • W liczeniu “Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego” (do min. 1000 zł netto w miesiącu z zasiłkiem macierzyńskim) dokonano zmiany przez pominięcie ulgi (1/12 kwoty wolnej od podatku) w przypadku gdy zaliczka na podatek wynikająca z zasiłku jest na tyle niska, że nie pokrywa tej ulgi.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ