Nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 19.00 K

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu KPiR DOS/Windows – 19.00 K. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • W księdze w opcji  Manager->raporty bilanse->zestawienie – dodano do kosztów ogólnych koszt działalności badawczej;
  • W Raportach (nowych)\ KPiR \ Rozliczenie księgi i Rozliczenie księgi z miejscem na korekty \   do wyliczenia dochodu dodano koszt działalności badawczej.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.