Płace 1.75F DOS/Windows

Zamieściliśmy aktualizacją programu Płace działającego pod system DOS/Windows. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu Płace 1.75. Dla użytkowników starszych generacji wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Zmiany:

 • zmodyfikowano w wersji 32 bitowej obsługę listy obecności
 • w kartotece pracowników dodano nową kolumnę kod Kraju “Kkrp” (należy wprowadzić PL u pierwszego pracownika i klawiszami ALT+F3 powielić w kolumnie)jest to istotne przy zbiorczym wysyłaniu E-Deklaracji PIT-11.

Uwaga! Czynność tą nie trzeba wykonywać jeżeli wszyscy pracownicy w Kartotece Pracowników w polu kraj mieli wpisane Polska.

 • w kartotece pracowników dodano nową kolumnę “P11_k” – rodzaj kosztów uzyskanego w przychodach i Pit 40 chodzi o koszty wymienione w polu 24 od 1 do 4 należy wprowadzić odpowiednią cyfrę. Jeśli pole zostaje puste domyślnie program wprowadzi wartość = 1
 • w kartotece pracowników dodano nową kolumnę “P11_4R” informacja o dołożeniu PIT-R do:
  • PIT-11 pole 72
  • PiT-40 pole 23

  należy wprowadzić wartość:

  • 0 lub 2 oznacza brak dołączenia deklaracji PIT-R
  • 1 oznacza dołączenie deklaracji PIT-R pozostawienie tego pola pustego oznacza brak dołączenia informacji PIT-R z jednoczesnym automatycznym odpowiednim wpisem do zestawu E-deklaracji PIT 11 i Pit 40
 • zmodyfikowano PIT/O

Pobierz aktualizację