Nowa wersja Programu Zbiorcze e-Deklaracje! 16.52

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Zbiorcze e-Deklaracje dla programów KPiR i Płace (DOS / Windows). Wersja posiada numer 16.52
Użytkownicy posiadający generację 16.00 mogą przejść do najnowszej generacji w specjalnie przygotowanej cenie update, czyli 50% ceny aktualizacji – obowiązywało do 14-10-2016r. Sprawdź specjalną ceną aktualizacji w cenniku!

Wprowadzone zmiany:
– rozbudowano moduł E-Deklaracji,
– powiązano e-deklaracje przygotowane do wysłania z wysłanymi E-Deklaracjami,
– dodano automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracją,
– przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem,
– w kartotekach przygotowanych E-Deklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji,
– w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO,
– w kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200 z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu,
– dodano formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach..

 

Pobierz aktualizację