Zbiorcze E-Deklaracje dla programów DOS-wych

Informujemy, że w sprzedaży jest już dostępny dodatkowy program ułatwiający elektroniczną wysyłkę e-Deklaracji: Zbiorcze e-Deklaracje dla DOS.

Wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Program współpracuje z najnowszymi wersjami programów:

Pobierz Zbiorcze e-Deklaracje dla programów Płace 1.76 i KPiR 16.0A DOS/Windows

Obsługiwane deklaracje:

PIT-11 (23), PIT-40 (22) PIT -4R(6) PIT 8AR(6)

Vat 7(15), Vat7k (9), Vat 7d(6), Vat27 (1), VAT-UE(3)

Zbiorcze e-Deklaracje to gwarancja szybkiego i pewnego wysłania deklaracji. Czynności, które do tej pory zajmowały wiele godzin, będzie można wykonać wielokrotnie krócej zachowując pełne bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych czynności.

Najważniejsze korzyści:

  • jednokrotne podpisanie bezpiecznym podpisem wszystkich e-Deklaracji wysyłanych podczas jednej sesji
  • szybkie i proste wysyłania wszystkich, względnie wybranych e-Deklaracji
  • przygotowania do wysyłki wielu e-Deklaracji, przy czym przygotowanie może następować w różnych odstępach czasu, z wielu podmiotów (podatników / płatników)
  • E-Deklaracje (przygotowywane do wysłanie jak i wysłane) są widoczne w jednym module bez potrzeby przełączania się między bazami danych dotyczącymi obsługiwanych podmiotów (podatników lub płatników). Jednak dane te są przechowywane w bazach danych osobnych dla obsługiwanych podmiotów,
  • automatyczne wczytywanie i przygotowanie do wysyłki deklaracji z danymi z programów dedykowanych dla ‘Zbiorczych e-Deklaracji’, a także wczytywanie deklaracji z danych wyeksportowanych do definiowanych plików zapisywanych w wybranej przez użytkownika lokalizacji.
  • wysyłanie deklaracji w sposób pozwalający na skuteczne wysłanie poprawnych e-Deklaracji mimo stwierdzenia błędów lub braku możliwości wysłania niepoprawnych e-Deklaracji.
  • możliwość pobierania UPO dla wszystkich lub wskazanych przez użytkownika wysłanych e-Deklaracji przy czym istnieje możliwość pobierania UPO tylko dla e-Deklaracji, dla których do tej pory nie pobrano UPO.
  • UPO przypisywane są do poszczególnych e-Deklaracji, więc istnieje możliwość wydrukowania zindywidualizowanych UPO dla poszczególnych e-Deklaracji.

Pobierz aktualizację