Zaznacz stronę

Nowe przepisy dla przedsiębiorców od 1 lipca

Od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.

W wyniku zmian ordynacji podatkowej, które wejdą w życie 1 lipca 2016 r. część podatników będzie zobowiązana do przekazywania danych finansowo- księgowych w formie pliku komputerowego tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć formę i strukturę ściśle określoną przez Ministerstwo Finansów.
Jednolity Plik Kontrolny będzie na początku dotyczył firm zatrudniających powyżej 250 pracowników i przekraczających 50 mln euro obrotu lub w których suma aktywów bilansu przekracza 50 mln euro.
Małe i średnie firmy będą musiały udostępniać w tej formie księgi rachunkowe dopiero od 1 lipca 2018 r. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
Nowe przepisy wymagają od firm podjęcia odpowiednich działań mających na celu dostosowanie narzędzi informatycznych oraz przeszkolenie personelu. Uruchomienie JPK będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności.

DGCS S.A. prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem naszego oprogramowania do nowych wymogów Ministerstwa Finansów, aby było ono gotowe w odpowiednim czasie.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ