Zaznacz stronę

Dowody wewnętrzne i noty korygujące

Jesteś tutaj:

W przypadku gdy dekret jest już zaksięgowany i występuje potrzeba wydrukowania do niego dowodu wewnętrznego lub noty korygującej, należy wybrać ten dokument w oknie głównym modułu i nacisnąć prawy przycisk myszy na wybranym wierszu w tabeli. Pojawi się wówczas lista dostępnych opcji, w tym możliwość wystawienia dowodu wewnętrznego z VAT i bez VAT, a także noty korygującej.

 

Po wybraniu opcji Dowód wewnętrzny z VAT lub Dowód wewnętrzny bez VAT program wygeneruje dowód wewnętrzny dla wybranego wpisu.

 

Po wybraniu opcji Wystaw notę korygującą otworzy się okno dodawania noty korygującej dla wybranego wpisu, w którym uzupełnić należy numer noty, treść korygowaną oraz treść prawidłową.

 

Zarówno dowód wewnętrzny, jak i notę korygującą można również wystawić ręcznie z opcji Inne dokumenty

Jednak wystawiając dowód wewnętrzny lub notę korygującą na podstawie zaksięgowanego wpisu wprowadzanie danych zostaje ograniczone do minimum, ponieważ program korzysta z wprowadzonych wcześniej danych. W przypadku ręcznego dodawania dowodu wewnętrznego lub noty korygującej większość danych (takich jak dane kontrahenta, czy numer dokumentu) trzeba wprowadzić ręcznie. 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ