Zaznacz stronę

Konfiguracja wysyłki wiadomości z programu

Jesteś tutaj:

W celu skonfigurowania serwera poczty należy w uruchomionym programie wybrać opcję Konfiguracja -> Konfiguracja serwera pocztowego SMTP. Otworzy się okienko Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP), które należy uzupełnić.

 

Adres serwera poczty (SMTP) to protokół komunikacyjny. Standardowo dla każdego serwera zdefiniowany jest inny (np. adres z serwera onet będzie inny niż z WP). Można go wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

Port to protokół internetowy umożliwiający wysyłkę wiadomości przypisany do danego zabezpieczenia i serwera poczty.

W polu Nazwa wysyłającego należy wpisać nazwę, która będzie się wyświetlać u odbiorcy (np. nazwa firmy).

Adres zwrotny (wysyłającego), to adres mailowy na który chcemy otrzymywać odpowiedzi.

Bezpieczeństwo połączenia jest uzależnione od serwera poczty oraz portu. Można je wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

W polu Użytkownik należy wpisać własny adres mailowy, z którego wysyłamy wiadomość e-mail.

W polu Hasło należy wpisać hasło, jakim logujemy się poprzez przeglądarkę do naszej poczty.

Poniżej przedstawiamy przykłady konfiguracji kilku najpopularniejszych serwerów pocztowych.

Onet
W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer SMTP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://poczta.onet.pl/ustawienia/ w zakładce Informacje.

Serwer poczty wychodzącej – smtp.poczta.onet.pl
Port serwera poczty wychodzącej – 465
Tryb zabezpieczenia – SSL


WP

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://poczta.wp.pl/k/#/options/list?tab=general w zakładce Opcje.

Serwer SMTP: smtp.wp.pl
Port: 465
Typ zabezpieczeń: SSL

o2
W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie:  https://poczta.o2.pl/d/#/options/list?tab=general w zakładce Opcje.

Serwer poczty wychodzącej – poczta.o2.pl
Port serwera poczty wychodzącej – 465
Tryb zabezpieczenia – SSL

Interia
W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji na stronie https://ustawienia.interia.pl/poczta/ustawienia należy przy opcji “Korzystam z programu pocztowego” zaznaczyć Tak:

Serwer poczty wychodzącej SMTP- poczta.interia.pl
Port serwera poczty wychodzącej – 465
Tryb zabezpieczenia – SSL

Gmail
W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć “Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” lub Weryfikacje dwuetapową wraz z  hasłem dla aplikacji. Obie czynność należy wykonać na stronie:  https://myaccount.google.com/security

Serwer poczty wychodzącej – smtp.gmail.com
Port serwera poczty wychodzącej – 465
Tryb zabezpieczenia – SSL

Włączenie funkcji “Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” odbywa się na koncie Google  po przez odszukanie w zakładce Bezpieczeństwo przedstawionej na poniższej grafice opcji i wybraniu “Włącz dostęp (niezalecane)”. 

Bezpieczniejszą opcją jest Weryfikacja dwuetapowa wraz z hasłem dla aplikacji, instrukcja do konfiguracji  znajduję się na stronie w bazie wiedzy w artykule  Konfiguracja poczty Gmail w programie DGCS System

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ