Zaznacz stronę

Rozliczenie należności

Jesteś tutaj:

Zaległości kontrahenta można rozliczyć w oknie Rozrachunki -> Należności -> Kartoteka należności wg kontrahentów. Należy wybrać danego kontrahenta, zaznaczyć dokumenty do rozliczenia (kolumna oznaczona symbolem Z) i wybrać Rozlicz zaznaczone.

W oknie Rozlicz dokument należy uzupełnić pole Numer dokumentu (np. numerem wyciągu bankowego lub zaznaczyć checkbox KP wtedy numer nada się automatycznie). Można również zmienić wartość wpłaconej kwoty poprzez podwójne kliknięcie na kwotę w kolumnie Rozliczane i wpisanie innej kwoty.

Dokumenty można również rozliczać w oknie Rozrachunki -> Należności -> Kartoteka należności.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ