Zaznacz stronę

Seryjne wprowadzanie dokumentów

Jesteś tutaj:

W oknie Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Parametry -> Parametry dekretacji można ustawić parametr Włącz seryjne wprowadzanie księgowań i ewidencji VAT. Jego zaznaczenie skutkuje tym, iż po dodaniu jednego wpisu od razu pojawi się okno z wyborem kontrahenta w celu dodania następnego wpisu. 

Ręczne wprowadzanie dokumentów księgowych ułatwić mogą jeszcze inne parametry:

  • Podpowiadaj numer dokumentu z poprzednio wprowadzonego księgowania
  • Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze z poprzednio wprowadzonego księgowania
  • Podpowiadaj zdarzenie gospodarcze na podstawie najczęściej wprowadzanego opisu zdarzenia dla wybranego kontrahenta (spowalnia pracę programu)
  • Podpowiadaj rodzaj ewidencji VAT na podstawie zapisów z okresu

Ustawienie parametru seryjnego wprowadzania dokumentów możliwe jest także dla wystawiania dokumentów kasowych (Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Parametry -> Kasa -> Włącz seryjne wprowadzanie dokumentów kasowych).

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ