Zaznacz stronę

Wartości niematerialne i prawne

Jesteś tutaj:

W oknie Słowniki -> Klasyfikacja Środków Trwałych należy dodać Wartości niematerialne i prawne z odpowiednią stawką procentową i numerem według uznania. Przy dodawaniu środka trwałego do kartoteki należy wybrać wprowadzoną klasyfikację.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ