Zaznacz stronę

Podpisanie pliku JPK przy pomocy Profilu Zaufanego

Jesteś tutaj:

Pliki JPK generuje się poprzez Narzędzia -> Generuj JPK-V7M (rozliczenie miesięczne) lub Generuj JPK-V7K (rozliczenie kwartalne)

Otworzy się okno, w którym należy

Generuj JPK-V7M (rozliczenie miesięczne)

 

Generuj JPK-V7K (rozliczenie kwartalne)

Okno wygląda podobnie, jak przy generowaniu JPK VAT (3). Istnieje jednak kilka różnic:
• zamiast wyboru daty od i daty do wybiera się rok i miesiąc rozliczeniowy, który jest podpowiadany z wybranego
bieżącego miesiąca i roku obrachunkowego,
• dodany jest wybór wcześniej wygenerowanej deklaracji VAT-7 (21), która ma być zawarta w generowanym JPK,
zachowanie funkcji korekty jest też inne, niż w przypadku JPK VAT (3); po zaznaczeniu opcji korekta dodatkowo
pokazany zostanie wybór jakiej części korekta dotyczy; jeżeli korekta dotyczy tylko części ewidencyjnej nie
wybiera się deklaracji VAT-7 (21), bo i tak nie zostanie ona dołączona do JPK; natomiast jeżeli korekta dotyczy
tylko części deklaracyjnej w JPK nie zostanie w ogóle zawarta część ewidencyjna.

Uwaga: W przypadku JPK-V7K (rozliczenie kwartalne) deklaracje wybiera się tylko w ostatnim miesięcu kwartału.

Po zatwierdzeniu dalsze etapy generowania wyglądają tak samo, jak było do tej pory w przypadku JPK VAT (3).
Różnicę natomiast zobaczyć można, jeżeli do zaprezentowanego JPK wybierzemy opcję prezentowanych danych.

Okno prezentacji składa się z danych ogólnych JPK zawartych w górnej części okna oraz z poszczególnych sekcji
na zakładkach w dolnej części. Są to:
• ewidencja sprzedaży,
• ewidencja zakupu,
• deklaracja.

Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać folder na komputerze do zapisu wysyłanego pliku JPK. 

 

Po zamknięciu okna podglądu pliku JPK należy wybrać rodzaj podpisu.

Następnie zapisać na dysku przygotowany do podpisania Profilem zaufanym plik.

Przejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER klikając na link w kolejnym oknie.

Dalej kliknąć w opcję WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU.

Wskazać lokalizację, w której zapisany jest plik JPK_VAT do podpisania, wybrać ten plik i przycisk Otwórz.

WAŻNE! Nazwa pliku JPK przygotowanego do podpisu profilem zaufanym zawsze zaczyna się od InitUpload i jedynie ten plik można poprawnie podpisać.

Wówczas rozpocznie się proces ładowania pliku JPK, po którym należy kliknąć w opcję Podpisz profilem zaufanym.

Wprowadzić login i hasło.

Kliknąć w opcję Podpisz podpisem zaufanym, a następnie wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany w wiadomości sms.

Kliknąć w opcję Pobierz. Podpisany plik JPK zostanie zapisany w folderze Pobrane/Downloads lub w katalogu ustawionym przez użytkownika.

Zapisany plik najlepiej przenieś do katalogu z wcześniej wygenerowanymi plikami z programu DGCS System, pozwoli to na szybkie wybranie go w programie w celu wysyłki. W celu odszukania zapisanego pliku z podpisem w  przeglądarce internetowej Mozilla Firefox wystarczy w prawym górnym rogu kliknąć strzałkę skierowaną w dół, a następnie przy ikonie pliku kliknąć w znaczek folderu.W przypadku innych przeglądarek pobrane pliki mogą być pod inną opcją.

Wyświetli się katalog w, którym znajduje się podpisany plik JPK. Następnie proszę zaznaczyć plik, kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy oraz wybrać Kopiuj.

W kolejnym kroku należy przejść do folderu z wcześniej zapisanymi plikami i wkleić go po przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wolne pole i wybranie opcji Wklej.

Obowiązkowo należy zamienić pliki poprzez wybranie opcji “Zamień pliki w miejscu docelowym”

Po wykonaniu wszystkich czynności należy powrócić do programu i kliknąć na OK.

Otworzy się okno w, którym należy wybrać podpisany plik JPK i kliknąć Otwórz.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ