Zaznacz stronę

Wyznaczenie chorobowego

Jesteś tutaj:

W celu wyznaczenia chorobowego należy:

  1. W kolumnie Lo ustawić liczbę dni opuszczonych przez pracownika. Wówczas jego płaca brutto zostanie pomniejszona o tą ilość dni.
  2. W kolumnie Lch wpisać liczbę dni opuszczonych przez pracownika i po wciśnięciu Enter wypełnić kod świadczenia przerwy oraz okres choroby.
  3. W kolumnie Pr_chr wpisać procent wynagrodzenia należny pracownikowi (np. 80).
  4. Uruchomić funkcję wyznaczenia zasiłku chorobowego za pomocą klawisza F10.
  5. Postępować zgodnie z sugestiami tj. podać liczbę miesięcy dla wyznaczenia średniej chorobowej.
  6. Wcisnąć F1 dla wyznaczenia zasiłku chorobowego.
  7. Po wciśnięciu ESC zgodzić się na zapis wyliczonej wartości, która pojawi się w kolumnie Wyn_chorob i zostanie dodana do brutto.
?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ