Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Faktura za świadczenie usług poza terytorium kraju (art. 100)

W celu wystawienia faktury za świadczenie usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy należy w module Magazyn lub Fakturowanie:

  • wybrać rodzaj dokumentu Fakt. WDT
  • uzupełnić zakładkę Nabywca/Odbiorca
  • dodać usługę ze stawką NP.

 

Usługę można albo wybrać z asortymentu (lewa część) albo dodać ręcznie (przycisk Usługa w dolnej części prawej strony).

Tak wystawiona faktura będzie widoczna w deklaracji VAT-7 w poz. 11 oraz 12.