Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Dane kontrahenta, blokady i rabaty

Nowego kontrahenta można dodać w zakładce Słowniki -> Kontrahenci, a także w każdym oknie, w którym jest możliwość wyboru kontrahenta (np. przy wystawianiu faktury, czy przy księgowaniu). Dane kontrahenta można albo wpisać ręcznie albo pobrać z GUS (skrót: F2)

Oprócz danych podstawowych możliwe jest zdefiniowanie danych dodatkowych, tj. telefon i adres e-mail.

Blokada sprzedaży – pozwala na ustawienie jednego z 3 statusów:

 • nigdy – parametr, który jest standardowo ustawiony, dla każdego kontrahenta;
 • gdy przeterminowane zaległości – ustawienie tego parametru zablokuje sprzedaż dla kontrahenta, jeżeli okaże się, że ma on nieuregulowane, przeterminowane płatności;
 • zawsze – parametr, który spowoduje zablokowanie sprzedaży dla kontrahenta.

Blokada innej formy płatności niż gotówka – umożliwia ustawienie jednego z 4 parametrów:

 • nigdy – parametr, który jest standardowo ustawiony, dla każdego kontrahenta,
 • po przekroczeniu limitu zadłużenia – ustawienie parametru wraz z ustawieniem limitu pozwala na kontrolę limitu zadłużenia. Jeżeli kontrahent przekroczy przyznany mu limit wówczas program nie pozwoli wystawić dokumentu w innej formie płatności niż gotówka,
 • zawsze – ustawienie parametru spowoduje, że dla kontrahenta będzie można wystawić dokument tylko jako płatność gotówką,
 • przy przeterminowanych zaległościach – jeżeli zaległości zostaną przeterminowane wówczas program nie pozwoli wystawić dokumentu w innej formie płatności niż gotówka.

Przyznany limit zadłużenia – pozwala na definicję limitu zadłużenia. Parametr powiązany z Blokadą innej formy płatności niż gotówka.

Na zakładce Konta bankowe można wpisać numery kont bankowych kontrahenta, a na zakładce Ochrona danych osobowych zaznaczyć czy drukować klauzulę RODO oraz czy klient otrzymał już klauzulę RODO.

Po dodaniu kontrahenta do bazy, w słowniku kontrahentów można ustawić dodatkowe parametry, m.in:

 • rabat na określoną grupę towarową (Polityka cenowa – Rabat globalny), 
 • przypisanie do grupy kontrahentów (w Podstawowe dane),
 • maksymalna ilość dni przeterminowania należności (w Dane dodatkowe),
 • domyślna forma płatności (w Dane dodatkowe).