Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Definiowanie paczek

Paczki służą do podziału księgowanych dokumentów na grupy (np. podział na oddziały, podział na zakupy i sprzedaż, podział na osoby dokonujące księgowań). W celu zdefiniowania paczek należy wybrać opcję Słowniki -> Paczki

W celu ustalenia nowej paczki należy wybrać Dodaj paczkę. Pojawi się wówczas okno, w którym należy wpisać nazwę paczki i ustalić wzorzec numeracji. Aktualny numer wskazuje wartość, od której nadawane będą kolejne wartości. Parametr Paczka widoczna oznacza dostępność paczki przy wyborze podczas księgowania.

Wzorzec numeracji dla każdej paczki może być inny. Konfiguracja pozwala na ustalenie wzorca zgodnie z poniższym opisem.

W celu ustawienia automatycznej numeracji dodatkowego numeru księgowego wymagane jest włączenie w oknie Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Parametry -> Parametry dekretacji opcji Autonumeracja dodatkowego numeru księgowego i ustawienie wzorca numeracji dla danej paczki podczas dodawania lub edycji paczki.

W słowniku paczek istnieje także możliwość ustawienia wybranej paczki jako bieżącej. Oznacza to, że podczas księgowania zawsze ta paczka będzie proponowana. Opcja Ustaw niezdefiniowaną jako bieżącą oznacza, że dokument nie będzie przypisany do żadnej paczki.

Podczas księgowania w lewym górnym rogu okna istnieje możliwość wybrania paczki, do której ma zostać zaksięgowany dodawany wpis.

 

W celu zaksięgowania większej ilości dokumentów w tej samej paczce, można w prawym górnym rogu programu wybrać bieżącą paczkę. Wówczas wszystkie dodawane dokumenty będę przypisane do wybranej paczki.

 

W programie przygotowany został szereg różnych raportów (z grupowaniem wg paczek), które dzięki podziałowi na paczki pozwalają na łatwiejszą weryfikację danych.