Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Import danych z Księgi DOS

Import danych powinien być przeprowadzony w następujący sposób:

  1. W programie DGCS System tworzymy nową, czysta bazę danych z wybranym rodzajem księgowości KPiR.
  2. Wybieramy Narzędzia -> Import danych początkowych z Księgi (DOS lub Biznesmen), wskazujemy ścieżkę do katalogu głównego programu (przycisk Zmień), a następnie zaznaczamy dane, które mają zostać zaimportowane.
  3. Wybieramy jakie dane chcemy zaimportować. 

WAŻNE! Jeżeli import danych przy pierwszym imporcie nie przebiegł pomyślnie, wówczas należy usunąć bazę i utworzyć nową.

Jeżeli importu dokonujemy na kopii programu KPiR (DOS), wówczas należy wykonać następujące kroki:

  1. W nowej lokalizacji (kopii programu DOS) wykasować plik START.CFG.
  2. W katalogu kopii programu uruchomić program wielo.exe (w przypadku wieloksięgi po uruchomieniu programu wielo.exe przy pytaniu Czy chcesz obsługiwać wiele firm należy wybrać Tak, a następnie przy ilości ksiąg wpisać tyle ksiąg ile się posiada).

Powyższa operacja powinna ustawić nowe ścieżki poszczególnych ksiąg w pliku START.CFG, które powinny wskazywać litery dysku. Zatem po uruchomieniu pliku wielo.exe należy sprawdzić plik START.CFG. Przykładowo, zamiast KSIEGA0 \KSIEGA\KSIEGA0\call start_ powinno być KSIEGA0 c:\KSIEGA\KSIEGA0\call start_. Jeżeli tak nie jest, to należy przekonfigurować wpisy w pliku START.CFG tak, aby była podana ścieżka wraz z literą dysku.