Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Linux – Instalacja Firebird 3 oraz Firebird 2.5

 

Niniejszy proces instalacji został opisany dla systemu Ubutnu 20.04 LTS

1. Instrukcja instalacji Firebird 3

Aby zainstalować system bazodanowy Firebird 3 należy:

    • zainstalować bibliotekę libtommath1:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install libtommath1

  • utworzyć dowiązanie symboliczne:

sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtommath.so.0

  • zainstalować bibliotekę libtommath1:

sudo apt-get -y install libncurses5

  • pobrać plik instalacyjny:
  • dla systemów 32 bitowych:

wget -O firebird.tar.gz http://pliki.dgcs.pl/dgcs/dane/firebird3.0/firebird-3.0.4.i686.tar.gz

dla systemów 64 bitowych:

wget -O firebird.tar.gz http://pliki.dgcs.pl/dgcs/dane/firebird3.0/firebird-3.0.4.amd64.tar.gz

następnie należy rozpakować pobrany plik:

tar -zxvf firebird.tar.gz

w rozpakowanym folderze należy wykonać polecenie:

cd firebird/

należy wykonać polecenie:

sudo ./install.sh -path /opt/firebird3/

w trakcie instalacji należy podać hasło: masterkey

Powyższe polecenie zainstaluje serwer Firebird 3.0.4 Superserver w katalogu /opt/firebird3. Jeżeli istnieje potrzeba zainstalowanie w innym należy użyć polecenia

sudo ./install.sh -path SCIEZKA

gdzie słowo SCIEZKA należy zastąpić wybraną ścieżką np /opt/firebird-3/

Po instalacji należy zrestartować serwer Firebird 3 poleceniem:

sudo systemctl restart firebird.opt_firebird3-superserver.service

UWAGA!
Nazwa usługi może się różnić więc najlepiej wpisać fire i kliknąć na klawiaturze TAB, wtedy automatycznie wypełni nam pozostałą cześć.

Dopisujemy sup i znów klikamy TAB

Zmieniając restart na status w poleceniu będziemy mogli sprawdzić czy usługa została uruchomiona.

2. Instrukcja instalacji Firebird 2.5.9 Superserver

Aby zainstalować system bazodanowy Firebird 2.5.9 należy:

pobrać plik instalacyjny:

dla systemów 32 bitowych:

wget -O firebird.tar.gz https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/R2_5_9/FirebirdSS-2.5.9.27139-0.i686.tar.gz

dla systemów 64 bitowych:

wget -O firebird.tar.gz https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/R2_5_9/FirebirdSS-2.5.9.27139-0.amd64.tar.gz

następnie należy rozpakować pobrany plik:

tar -zxvf firebird.tar.gz

w rozpakowanym folderze należy wykonać polecenie:

sudo ./install.sh

w trakcie instalacji należy podać hasło: masterkey

Powyższe polecenie zainstaluje serwer Firebird 2.5.9 Superserver w katalogu /opt/firebird

instalator nie ma mechanizmu zmiany ścieżki.

Po instalacji należy zrestartować serwer Firebird 2.5 poleceniem:

sudo systemctl restart firebird.service

lub uruchomić ponownie komputer.

3. Zmiana portu dla Firebird 3 lub Firebird 2.5

W katalogu w którym jest zainstalowane oprogramowanie Firebird należy zmienić w pliku firebird.conf fragment #RemoteServicePort = 3050 na np RemoteServicePort = 3060

Ważne jest aby w modyfikowanym fragmencie usunąć znak #

Po zapisaniu pliku należy zrestartować serwer firebird poleceniem:

sudo systemctl restart firebird-superserver.service

4. Przydatne polecenia

4.1. Firebird 2.5

Sprawdzenie statusu usługi:

sudo systemctl status firebird.service

Restart serwera:

sudo systemctl restart firebird.service

Zatrzymanie serwera:

sudo systemctl stop firebird.service

4.2. Firebird 3

Sprawdzenie statusu usługi:

sudo systemctl status firebird.opt_firebird3-superserver.service

Restart serwera:

sudo systemctl restart firebird.opt_firebird3-superserver.service

Zatrzymanie serwera:

sudo systemctl stop firebird.opt_firebird3-superserver.service

Uwaga! Fragment polecenia firebird.opt_firebird3-superserver.service zależy od miejsca w którym został zainstalowany Firebird 3. Podane polecenia obowiązują dla zalecanej lokalizacji:/opt/firebird3

5. Odinstalowanie oprogramowania Firebird 3 lub Firebird 2.5

W katalogu w którym jest zainstalowane oprogramowanie Firebird należy w katalogu bin wykonać polecenie:

sudo sh FirebirdUninstall.sh

6. Aktualizacja baz danych przy przejściu na generacje DGCS System 20.00

6.1. Na urządzeniu jest zainstalowane oprogramowanie DGCS System 20.00

W przypadku aktualizacji baz danych na urządzeniu na którym jest zainstalowane oprogramowanie DGCS System 20.00 należy:

zainstalować serwer Firebird 3.0.4 (instrukcja instalacji)

Uwaga! Jeżeli na serwerze istnieje zainstalowany Firebird w starszej wersji niż 3 może istnieć potrzeba odinstalowania lub wyłączenia w celu zwolnienia portu dla instalacji Firebird 3 (instrukcja odinstalowywania Firebird)

Po poprawnej instalacji i konfiguracji należy uruchomić DGCS System na urządzeniu i aktualizacja baz zostanie wykonana od razu po starcie programu. Wyświetlane będą odpowiednie komunikaty informujące o postępie aktualizacji baz danych. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z aktualizacją należy stosować się do wyświetlanych komunikatów.

6.2.Na urządzeniu nie ma oprogramowania DGCS System – urządzenie jest serwerem baz danych

W przypadku aktualizacji baz danych na urządzeniu które pełni rolę serwera baz danych i nie ma na nim zainstalowanego oprogramowania DGCS System 20.00 należy:

W związku z tym, że wymagane jest aby na serwerze były uruchomione dwie różne wersje Firebird muszą one być skonfigurowane tak aby działać na dwóch różnych portach. Zaleca się aby Firebird 3 działał na porcie domyślnym3050 (nie wymaga to dodatkowej konfiguracji).

Po instalacji oraz konfiguracji oprogramowania Firebird należy na dowolnym stanowisku na którym jest zainstalowane oprogramowanie DGCS System 20, uruchomić program UpgradeFB(Linux) lub UpgradeFB.exe (Windows). Program UpgradeFB znajduje się w głównym katalogu gdzie zainstalowane jest oprogramowanie DGCS System 20

W uruchomionym oknie należy wskazać właściwe porty dla serwerów Firebird.

Po naciśnięciu OK pojawią się stosowne komunikaty o postępie aktualizacji bazy nadrzędnej oraz baz podrzędnych i po ukończeniu wyświetlony zostanie komunikat podsumowujący.