Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Konfiguracja programu DOS/Windows

1. Wykonujemy ikonę skrótu na pulpicie do pliku:

  • KPiR i Płace do pliku shell32.bat
  • Magazyn Multi do pliku _st_32.bat lub m_m32.exe (na niektórych systemach mogą być problemy z plikiem *.bat)

2. Podświetlamy ikonę skrótu (lewym klawiszem myszy) i klikamy na właściwości (prawym klawiszem myszy), wchodzimy na zakładkę układ i ustawiamy wartości jak na poniżej (80×25)

3. Przechodzimy na zakładkę czcionka wybieramy Lucida Console i wielkością czcionki modyfikujemy wielkość ekranu, żeby optymalnie dostosować wielkość okna do monitora. W rozmiarze okna możemy wprowadzić dowolną wartość np. 26,31 itd

Problemy z Windows XP/NT/2000/Vista/7

W systemach Windows NT/2000/XP plik CONFIG.SYS jest ignorowany, a koniecznych zmian należy dokonać w pliku CONFIG.NT, który znajduje się w katalogu systemowym Windows NT/2000/XP, którym zazwyczaj jest \WINNT\SYSTEM32. W pliku CONFIG.NT proszę dopisać:

FILES=120

Problemy z Windows Me (Millennium Edition)

Użytkownicy Windows Me będą mieli problemy z uruchomieniem programów korzystających z trybu MS-DOS, ponieważ z następcy Windows 98 Microsoft postanowił usunąć ten tryb, a przynajmniej poważnie go ograniczyć. W efekcie tych działań Windows Me całkowicie ignoruje pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS w trakcie startu oraz nie dopuszcza do ich edycji (chyba, że startujemy Windows z dyskietki ratunkowej).

Takie zachowanie systemu uniemożliwia ustawienie jakichkolwiek parametrów środowiskowych dla trybu MS-DOS w CONFIG.SYS (w tym bardzo ważnego dla wszystkich programów tworzonych w Clipperze: FILES) i skutkuje pojawianiem się błędu „DOS error 4” lub „Blad DOS 4” (w „Magazynie”). Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu: wystarczy dopisać jedną linię do pliku SYSTEM.INI, który znajduje się w katalogu systemowym Windows Me (zazwyczaj nosi nazwę „WINDOWS”). Należy znaleźć w nim sekcję [386Enh] i dodać do niej nową linię:

PerVMFiles=70

Przyszłe wersje instalatora dla Windows będą ustawiały ten parametr automatycznie. Do tego czasu należy dokonać zmian „ręcznie”.

Problem z Windows 98 PL

Polska wersja Windows 98 posiada poważny błąd (z punktu widzenia użytkowników programów korzystających z trybu MS-DOS): bardzo trudno uzyskać odpowiednią ilość pamięci konwencjonalnej (z pierwszego 640KB RAM) ponieważ plik HIMEM.SYS zajmuje 45KB pamięci konwencjonalnej zamiast 1KB (jak w każdej innej wersji Windows). W efekcie może okazać się niemożliwe uruchomienie Magazynu Multi lub innego programu naszej produkcji.
Jak dotąd Microsoft udostępnił rozwiązanie tego problemu wyłącznie dla „Drugiego Wydania” Windows 98 PL, ale dla „pierwszego” zrobił ktoś inny!

Mogą je Państwo znaleźć na stronach Polskiej Strony Windowsowej w sekcji „Poprawki do Win98 PL”. Program naprawiający plik IO.SYS (bo to on jest odpowiedzialny za występowanie problemu) nazywa się PATCH98.ZIP. Wewnątrz znajdą Państwo sam program naprawczy oraz opis jego stosowania.

W Windows 95 i 98 plik config.sys powinien zawierać następujące polecenia:

device=C:\windows\himem.sys
device=C:\windows\emm386.exe ram
dos=high,umb
files=99
buffers=40