Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Konfiguracja sieciowa

Konfiguracja sieciowa – serwer

Komputer, na którym będą umieszczone bazy danych nazywamy serwerem. Na serwerze musi być uruchomiony Serwer Firebird. Jeżeli na serwerze jest Firewall, to trzeba go skonfigurować tak, aby udostępniać port 3050. Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli okno, w którym dla konfiguracji sieciowej trzeba wybrać: Konfiguracja zaawansowana.

W oknie Konfiguracja baz danych należy wejść w opcję Narzędzia.

Następnie wybrać Konfiguracja bazy nadrzędnej i wprowadzić adres IP lub nazwę komputera (serwera). Nazwa pliku bazy danych to bezwzględna ścieżka do pliku BN (baza nadrzędna).

Po wybraniu opcji Zapisz pojawi się okno Konfiguracja baz danych.

W oknie tym (poprzez Dodaj) można dodawać nowe (czyste) pliki bazy danych lub podłączyć już istniejące (poprzez Podłącz). Po wybraniu opcji Dodaj należy wprowadzić nazwę wyświetlaną. Wówczas nazwa pliku bazy danych będzie zgodna, a adres IP będzie taki sam jak ustawiony wcześniej w bazie nadrzędnej. Przy dodawaniu bazy danych należy również wybrać rodzaj księgowości na jakiej będzie założony aktualny rok obrachunkowy.

 

Standardowe dane bazy danych, to:

Użytkownik bazy danych: sysdba
Hasło: masterkey

Tych danych nie powinno się zmieniać we własnym zakresie.

 

UWAGA! Opcja Generuj dane przykładowe służy tylko i wyłącznie do testów na bazie danych w wersji demonstracyjnej i jeżeli ktoś zaznaczy tą opcję, a później wprowadzi dane produkcyjne musi się liczyć z tym, że będzie musiał usunąć taką bazę i założyć ją jeszcze raz, ale już tym razem bez zaznaczania opcji Generuj dane przykładowe.

 

Opcja Zapisz spowoduje utworzenie bazy danych.

UWAGA! W nazwie pliku bazy danych nie można używać polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych. Wprowadzenie takich danych będzie skutkowało tym, że kopia bazy danych nie będzie się tworzyła lub nie powstanie plik JPK.

Na serwerze należy również udostępnić port 3050 – link do instrukcji

 

Konfiguracja sieciowa – klient

Po zainstalowaniu programu na serwerze (komputerze, na którym są bazy danych) należy wykonać instalację dodatkowego stanowiska poprzez instalację tej samej wersji.

W oknie Konfiguracja połączenia sieciowego należy ustawić adres IP lub nazwę serwera oraz bezwzględną ścieżkę, która jest na serwerze i odnosi się do pliku bazy nadrzędnej – BN.

Inną możliwością ustawienia konfiguracji sieciowej jest skopiowanie pliku bazaKonfNadrz.xml z głównego katalogu DGCS System na wszystkie końcówki (zamieniając istniejące tam pliki). Kopiowanie takie przyniesie rezultat tylko wówczas, gdy konfiguracja sieciowa – serwer zostanie prawidłowo przeprowadzona.