Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Konfiguracja wysyłki wiadomości z programu

W celu skonfigurowania serwera poczty należy w uruchomionym programie wybrać opcję Konfiguracja -> Konfiguracja serwera pocztowego SMTP. Otworzy się okienko Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP), które należy uzupełnić.

 

Adres serwera poczty (SMTP) to protokół komunikacyjny. Standardowo dla każdego serwera zdefiniowany jest inny (np. adres z serwera onet będzie inny niż z WP). Można go wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

Port to protokół internetowy umożliwiający wysyłkę wiadomości przypisany do danego zabezpieczenia i serwera poczty.

W polu Nazwa wysyłającego należy wpisać nazwę, która będzie się wyświetlać u odbiorcy (np. nazwa firmy).

Adres zwrotny (wysyłającego), to adres mailowy na który chcemy otrzymywać odpowiedzi.

Bezpieczeństwo połączenia jest uzależnione od serwera poczty oraz portu. Można je wyszukać w informacjach na temat danej poczty.

W polu Użytkownik należy wpisać własny adres mailowy, z którego wysyłamy wiadomość e-mail.

W polu Hasło należy wpisać hasło, jakim logujemy się poprzez przeglądarkę do naszej poczty.

Poniżej przedstawiamy przykłady konfiguracji kilku najpopularniejszych serwerów pocztowych.

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach poczty ustawić hasło do aplikacji. W tym celu należy zalogować się na swoje konto poczty po przez przeglądarkę. W prawym górnym narożniku kliknąć w swój adres mailowy i przejść do ustawień konta. W kolejnym kroku wybrać zakładkę Bezpieczeństwo. Na zakładce odszukać panel: „Hasła do aplikacji” i wybrać „ZARZĄDZAJ HASŁAMI”. Ustawić nazwę oraz wybrać WYGENERUJ HASŁO, wyświetlone hasło przekopiować i wkleić w programie po przez skrót klawiszowy CTR+V w oknie konfiguracji serwera SMTP w programie.

Serwer poczty wychodzącej – smtp.poczta.onet.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://poczta.wp.pl/k/#/options/list?tab=general w zakładce Opcje.

Serwer SMTP: smtp.wp.pl Port: 465 Typ zabezpieczeń: SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Taką czynność należy wykonać na stronie: https://poczta.o2.pl/w/options/general w zakładce Opcje.

Serwer poczty wychodzącej – poczta.o2.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji na stronie https://ustawienia-pocztowe.interia.pl należy przy opcji „Korzystam z programu pocztowego” zaznaczyć Tak:

Serwer poczty wychodzącej SMTP- poczta.interia.pl Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji należy w ustawieniach włączyć Weryfikacje dwuetapową wraz z  hasłem dla aplikacji. Czynność należy wykonać na stronie:  https://myaccount.google.com/security

Serwer poczty wychodzącej – smtp.gmail.com Port serwera poczty wychodzącej – 465 Tryb zabezpieczenia – SSL

Do tej pory Google działało na funkcji „Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji” odbywa się na koncie Google  po przez odszukanie w zakładce Bezpieczeństwo przedstawionej na poniższej grafice opcji i wybraniu „Włącz dostęp (niezalecane i dostępne tylko do 30 maja)” związku z czym obecnie mogą wystąpić problemy z wysyłką maili jeżeli nie zostało nadane hasło dla aplikacji.

UWAGA Google na swojej stornie zamieściło informacje, że nie będzie Dostępu mniej bezpiecznych aplikacji i będzie konieczne wygenerowanie hasła dla aplikacji:

Aby chronić Twoje konto, od 30 maja 2022 roku Google nie będzie już zezwalać na używanie urządzeń i aplikacji innych firm, które proszą użytkowników o zalogowanie się na konto Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła.

Pamiętaj, że ten termin nie dotyczy klientów Google Workspace ani Google Cloud Identity. Termin obowiązujący tych klientów zostanie później ogłoszony na blogu Google Workspace.

Więcej informacji znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Specjalna uwaga na temat logowania się na urządzeniach Apple. Od 28 lutego 2022 roku użytkownicy, którzy w ostatnim czasie nie logowali się na swoje konto Google przy użyciu tylko nazwy użytkownika i hasła, będą musieli zalogować się od nowa. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli dalej logować się na swoje konta Google przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do 30 maja 2022 roku.

Bezpieczniejszą opcją jest Weryfikacja dwuetapowa wraz z hasłem dla aplikacji, instrukcja do konfiguracji  znajduję się na stronie w bazie wiedzy w artykule  Konfiguracja poczty Gmail w programie DGCS System

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy znajduję się w nim linia: mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, jeżeli nie należy ją dopisać.

W kolejnym kroku można przejść do uruchomienia programu i konfiguracji poczty. Ustawiając w oknie Konfiguracja serwera pocztowego SMTP:

 

Serwer SMTP: xxxx – powinien być dostępny po zalogowaniu do panelu administratora poczty na hostingu. Port: 465 Typ zabezpieczeń: STARTTLS oraz TLSv 1.2

W celu logowania się i wysyłania wiadomości z programu musi być wpisany dodatkowy parametr w pliku konfiguracyjnym programu. Przy zamkniętym programie proszę przejść do podkatalogu .config następnie edytować np. Notatnikiem plik EmailSender.properties i sprawdzić czy znajduję się w nim linia: mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, jeżeli nie należy ją dopisać.

W kolejnym kroku można przejść do uruchomienia programu i konfiguracji poczty. Ustawiając w oknie Konfiguracja serwera pocztowego SMTP:

 

Serwer SMTP: xxxx – powinien być dostępny po zalogowaniu do panelu administratora poczty na hostingu. Port: 465 Typ zabezpieczeń: STARTTLS oraz TLSv 1.2

Nie jesteśmy wstanie zagwarantować, iż powyższe ustawiania zadziałają dla każdego hostingu. Jeżeli mimo powyższych ustawiań występuję nadal problemy z pocztą w programie DGCS System proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej, tel: 62 735 62 98. W ramach możliwości dział techniczny postara się rozwiązać problem z konfiguracją poczty.