Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Konta pozabilansowe

W programie nie ma rozróżnienia na konta bilansowe i pozabilansowe, to użytkownik sam może dokonać wyboru czy traktuje dane konto jako bilansowe czy jako pozabilansowe przy definiowaniu sprawozdań finansowych.