Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Mechanizm podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota podatku VAT (kwota podatku od towarów i usług) trafia na drugi rachunek – specjalny rachunek VAT.

Więcej na temat mechanizmu podzielonej płatności pisaliśmy na naszym Blogu eksperckim.

Zespół DGCS śledzi powstałe zmiany prawne i na bieżąco wprowadza je do programów DGCS, aby był zawsze aktualne i dostosowane do wymogów.

W nowej wersji programu DGCS System – 20.02 r191030 dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności.

Pobierz

 

1. Dodatkowy typ faktury w słowniku

W słowniku typów faktur dodano zablokowany do edycji nowy typ o nazwie „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”

2.  Ustawienie parametru dla towaru

W słowniku towarów, w danych szczegółowych możemy teraz zaznaczyć, czy towar ma podlegać pod mechanizm podzielonej płatności. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to wystawiane z tym towarem faktury będą sugerowały ustawienie typu dokumentu na „Mechanizm podzielonej płatności”.

3. Wystawianie faktury lub faktury zaliczkowej 

Podczas akceptacji wystawiania dokumentu, jeśli na dokumencie znajdują się towary objęte procedurą podzielonej płatności, to w zależności od wartości dokumentu wyświetli jedne z dwóch komunikatów:

  • Wystawienie dokumentu o wartości wyższej niż 15000 zł

    Wystawiając dokument w kwocie brutto powyżej 15000 zł jego typ powinien być zawsze przestawiony na mechanizm podzielonej płatności. W programie pojawi się poniższy komunikat.

  • Wystawienie dokumentu o wartości mniejszej niż 15000 zł

Wystawiając dokument w kwocie brutto niższej niż 15 000 zł jego typ może być przestawiony na mechanizm podzielonej płatności. Użytkownik sam dokonuje wyboru, czy ten typ ustawić. Wystawiając taki dokument w programie pojawi się poniższy komunikat

4. Wydruk

Na wydruku faktury, faktury zaliczkowej oraz faktury korygującej, poniżej numeru dokumentu, zostanie wyświetlona informacja o typie wystawionego dokumentu.