Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Nadawanie uprawnień użytkownikom

W celu nadania uprawnień grupie użytkowników należy wejść w opcję Konfiguracja > Prawa dostępu do systemu i dodać nową grupę (np. sprzedawcy, kasjerzy, księgowi). Dostępne jest włączenie lub wyłączenie możliwości wykonania, a także wyświetlania większości funkcji w programie.

W przypadku, gdy posiadamy wiele baz np. w biurach rachunkowych, istnieje możliwość zdefiniowania uprawnień na jednej bazie danych, wyeksportowania do pliku i wczytania w innych bazach, co usprawnia definiowanie uprawnień użytkowników programu. Jedyną grupą, która ma pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności w systemie są Administratorzy. Uprawnień tej grupy nie można modyfikować.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych użytkownika wraz z indywidualnym loginem i hasłem oraz przypisaniem do odpowiedniej grupy użytkowników. Takie zmiany można wprowadzić w opcji Konfiguracja > Użytkownicy.

W oknie Konfiguracja > Ustawienia ogólne > Parametry > Logowanie znajduje się opcja Automatycznie loguj do systemu przy starcie systemu. Jeśli będzie zaznaczona, to przy każdorazowym uruchomieniu programu nastąpi automatyczne zalogowanie na dane konkretnego użytkownika. Jeśli opcja będzie odznaczona, to przy każdorazowym uruchomieniu programu wymagane będzie wpisanie loginu i hasła użytkownika.