Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Nowy rok obrachunkowy

W celu dodania nowego roku obrachunkowego należy wybrać Konfiguracja -> Lata rozrachunkowe -> Dodaj rok, ustawić zakres dat i wybrać Zapisz.

 

W module Księga Handlowa pojawi się jeszcze zapytanie o wygenerowanie planu kont dla dodanego roku na podstawie innego roku obrachunkowego. Po wybraniu Tak wyświetli się okno w, którym należy wskazać rok z którego ma zostać zaciągnięty plan kont.