Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Od podatku dochodowego jest odliczona składka zdrowotna 7,75% w rozliczeniach z 2022 roku.

Program może odliczać taką wysokość składki zdrowotnej zgonie z rozporządzeniem z 07.01.2022, które zostało przeniesione do ustawy z dnia 10.03.2022 o tak zwanym rolowaniu zaliczek na podatek.

Link do uchwały: https://isap.sejm.gov.pl

W związku z ww. ustawą wprowadzono zmiany do Ordynacji podatkowej. Dotyczą one zmiany w sposobie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także z umów zlecenia. Zmiany polegają na przedłużeniu terminu do pobrania i przekazania przez płatnika nadwyżki zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wymienionych przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie.

Obecnie zostanie to wycofane z dniem 01.07.2022 ustawą z czerwca 2022, w związku z czym wypłaty do czerwca włącznie podlegają jeszcze ww. uchwale z marca 2022.

Opcję stosowania mechanizmu rozporządzenia można było włączyć po aktualizacji programu. Można ją włączyć/wyłączyć również w oknie ustawień płacowych: Konfiguracja -> Ustawienia płacowe -> Podstawowe.