Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Oddelegowanie kierowców w DGCS System Kadry i Płace.

Program DGCS System Kadry i Płace dostosowano do przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
Dodano możliwość rozliczania oddelegowań kierowców do pracy za granicą zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 19.08.2023. Aby włączyć dla pracownika nowy sposób obliczania, należy przejść do kartoteki pracowników i na zakładce “Oddelegowanie” ustawić “Sposób rozliczania oddelegowań” na “Dla kierowców”. Nowe zasady dla kierowców zagranicznych będą stosowane począwszy od list płac za miesiąc 9/2023.

 

Przy pracowniku dostępna jest zakładka Oddelegowanie oraz zmienne finansowe. W celu rozliczenia oddelegowanego kierowcy należy w Sposób rozliczenia oddelegowań ustawić: Dla kierowców, automatycznie włączy to dwie nowe zmienne:

  • “Kierowcy – diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)” – standardowo 60 euro;
  • “Kierowcy – diety zwolnione z PIT za dzień (euro)” – standardowo 20 euro.

Chcąc obliczyć wynagrodzenie dla kierowcy należy przejść do opcji Lista płac -> Lista płac/karty wynagrodzeń, zaznaczyć listę płac za dany miesiąc i kliknąć w przycisk Otwórz

 

W kolejnym kroku wybrać Przepisanie oraz przeliczenie (krok 1) i przejść na zakładkę Oddelegowanie (krok 2)

Krok 1
Krok 2

Następnie wypełnić kolumnę “Kierowcy – dni pobytu za granicą”, program na podstawie zebranych danych automatycznie obliczy Diety zwolnione z ZUS oraz PIT.

 

Obliczenia wykonywane są według wzorów:

  • “Diety w PLN zwolnione z ZUS” – wartość zmiennej “Kierowcy – diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)” x liczba dni x kurs euro;
  • “Diety w PLN zwolnione z PIT” – wartość zmiennej “Kierowcy – diety zwolnione z PIT za dzień (euro)” x liczba dni x kurs euro.