Przeszukaj Bazę wiedzy po słowach kluczowych
Jesteś tutaj:

Bieżący rok i miesiąc rozrachunkowy

Podczas każdego uruchomienia modułu księgowego pojawia się okno wyboru bieżącego roku i miesiąca rozrachunkowego.

Bieżący rok obrachunkowy ogranicza możliwość wykonania księgowań do dat mieszczących się tylko w tym roku (w module Księga Handlowa zakres dat roku obrachunkowego nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli chcielibyśmy wykonać księgowanie poza tym rokiem obrachunkowym, to system nam na to nie pozwoli.

Bieżący miesiąc rozrachunkowy pozwala także kontrolować daty księgowań, ale w mniejszym stopniu. Jeżeli data księgowania wybiega poza wybrany miesiąc, system ostrzeże nas o takiej czynności, aczkolwiek będziemy mogli takie księgowanie wykonać. 

Należy wybrać miesiąc zgodny z miesiącem księgowanym aby wyeliminować z procesu wprowadzania danych pytanie z prośbą o potwierdzenie czy wprowadzana data jest prawidłowa.